મન કરે જ્યારે થોડા શબ્દોની ખોજ,પછી મને ને મારી કલમને મોજે મોજ... @હસતાં રહો , લખતાં રહો

તારા દિલમાં મને જીવંત કરી નાખ,
આપણો સંબંધ અકબંધ કરી નાખ.
#જીવંત

તારા સિવાય કંઈ નથી આવતું ધ્યાનમાં,
એવી તે તું વસી ગઈ છે મારા ઝેનમાં.
#ઝેન

ये पानी की बुंदे मुझे ही ढूँढे..

વરસાદ રોકાઈ ગ્યો આગણું ભીનું કરી,
તું થોડુંય ના રોકાઈ આંખો ભીની કરી.!
#ભીનું

દરેક ના જીવનમાં એક વ્યક્તિ તો એવી હોય જ છે કે જેની સાથે ખાલી વાત કરવાથી જ આપણને હૂંફ મળી જતી હોય છે.
#હૂંફ

દેશની ઉન્નતિ થશે તો આપણી પણ ઉન્નતિ થશે જ..
એટલે ફકત "મેડ ઇન ઇન્ડિયા"🇮🇳🇮🇳
#ઉન્નતિ

તમારી યાદોથી આ દિલ હોય છે ભરચક,
એજ ક્ષણો મારા માટે હોય છે રોમાંચક.
#રોમાંચક

તારી લાગણીએ બનાવ્યો મને મૂર્ખ,
છતાં આ જગે સમજ્યો મને જ ધૂર્ત..!
#મૂર્ખ

કટું વેણ અમને બોલ્યા ઘણાં,
છતાં આ નેણે તમને શોધ્યા ઘણાં.
#કટું

વૃક્ષો કાપ્યા તે
નિર્દય બની;બેસી
એની જ છાંયે
#નિર્દય