ઈચ્છા એવી બિલકુલ નથી, કે વખાણ બધા જ કરે... પણ પ્રયત્ન એ જરુર છે, કે ખોટો છે એવુ કોઈ ના કહે...!

જિંદગીની ઉંમર વધારતી તારીખ કરતા

આનંદ વધારતી ક્ષણો વધુ અગત્યની છે...

મારા સ્મરણ પ્રદેશની લીલાશ છો તમે
ને શુષ્ક શ્વાસમાં ભળી ભિનાશ છો તમે...

માળાની ઝંખના નથી મારા વિહંગને
મુજ શ્વાસમાં લિંપાયું એ આકાશ છો તમે...

વધુ વાંચો

કેટલીક મજબુત ચીજ કમજોર લોકો પાસે પણ સુરક્ષિત હોય છે દાખલા તરીકે,

માટીના ગલ્લા માં લોખંડ ના સિક્કાઓ


શરત એટલી જ કે વિશ્વાસ હોવો જોઈએ...

વધુ વાંચો

હું તો રોજ યાદ કરું છું એ બધાને જે ક્યારેક મારા હતા,
તારી જેમ જો કોઈ મારુ મને ભૂલી ગયું હોય તો કહેજે...મને ન્હોતી ખબર કે મારે ડૂબવાનું હતું તારી નજરોમાં,
ભૂલથી આ જીવન તારી આંખોમાં તરી ગયું હોય તો કહેજે...

વધુ વાંચો

સળગાવી નાખ્યું છે એ બધુ જે તારી યાદ અપાવે છે
માત્ર દિલ બાકી છે,તારી પાસે રહી ગયું હોય તો કહેજે...


તમામ ઓળખાણ મિટાવી દીધી છે મે તારા ગયા પછી
આમ છતાં મારું નામ તને કોઈ કહી ગયું હોય તો કહેજે...

વધુ વાંચો

બસ એટલું કહું કે દિલ માં મારા
તારા પગલાંની છાપ છે,

બાકી કેટલો કરું છું હું પ્રેમ તને,
મારી પાસે ક્યાં માપ છે...

વધુ વાંચો

ચિત્રાઇ જઈશ હુ તારા જ હાથે,તુ શરૂ તો કર
સ્નેહના થોડા રંગો સાથે...

તે સીવેલા સંબંધોને આજે પણ પહેરું છું વટથી,

દિલ દઈને લીધેલાં ટાંકા એમ નથી કૈં તૂટતાં ઝટથી...

પ્રેમ જ્યારે લખવાનું કારણ બની જાય છે,
દર્દ નો કલમ સાથે અનોખો સબંધ બની જાય છે...દરેક શબ્દ માં જ્યારે પ્રેમ ની ઝલક ઉત્પન્ન થાય છે,
શબ્દ પોતે આપોઆપ ગઝલ માં પરિવર્તિત થાય છે...

વધુ વાંચો

ઘણા લોકો કિસ્મત જેવા હોય છે,
જે દુઆ થી મળે છે અનેઘણા લોકો દુઆ જેવા હોય છે,
જે કિસ્મત બદલી નાંખે છે...