ઈચ્છા એવી બિલકુલ નથી, કે વખાણ બધા જ કરે... પણ પ્રયત્ન એ જરુર છે, કે ખોટો છે એવુ કોઈ ના કહે...!

कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं,

जिन्हें जोड़ते जोड़ते इंसान ख़ुद टूट जाता हैं...

મૌન ધરી ને પણ તું ઘણું બધું કહી જાય છે,

શબ્દોમાં તો આમેય ઘણું અધૂરું રહી જાય છે...

કશું જ બોલ્યા વગર કેટલીયે વાત થઈ ગઈ,

કરી બસ આંખ બંધ ને મુલાકાત થઈ ગઈ...

इतना तो कोई मरीज़ भी नहीं करता,

जितना आप हम से परहेज़ करते हो...

કેવી રીતે કહું કે તારી ચિંતા કરું છું કેટલી,

હૃદય પર કાન મૂકે તો ખબર પડે
હૈયા માં પીડા છે કેટલી...

तुम मेरी खोई हुई वो किताब हो,

जिसकी कविताएं मुझे आज भी याद है...

मुझसे दूरिया बना कर तो देखो,

फिर पता चलेगा कि कितना नजदीक हूं मैं...

शायर नहीं हूं, बस दिल का हाल लिखता हूं,

तुझे नहीं, तेरा ख़्याल लिखता हूं...

ભીતરમાં ભરેલા ઊંડાણ વાંચો,

શબ્દો તો માત્ર બંધબેસતી ગોઠવણી છે...

પ્રેમ કરવાનાં પણ અમુક કાયદા હોવા જોઈએ...

વગર ફાયદે પ્રેમ કરવાનાં વાયદા હોવા જોઈએ...