મશહૂર થઈને ઓળખ ઊભી કરવાનો શોખ મને ક્યાં છે.........મને તો મારા નજીકના લોકો સારી રીતે ઓળખે એ જ ઘણું છે. ​

☘☘☘

વાસ્તવિકતા ને જેટલી જલ્દી સ્વીકારીએ...એટલા વહેલા સુખી થવાય..!

☘☘☘

"સમય" ને ઓળખતા
"પ્રસંગ" ને સાચવતા
"માણસ" ને સમજાવતા અને "તક" ને ઝડપતા આવડી ગયું... તો...સમજજો કે
"જીંદગી જીતી ગયા અને જીવી ગયા".....

વધુ વાંચો

જિંદગીમાં ભલે હજારો
મતલબી લોકો ભટકાય...
પણ એક સાચી લાગણીવાળી
વ્યક્તિ મળે એટલે,
હિસાબ બરાબર થઈ જાય.!

વધુ વાંચો

ક્રોધના વિજય કરતા,
ક્ષમાનો પરાજય ઘણો ભવ્ય હોય.
અંધારું જ જ્યાં આપણું હોય,ત્યાં પારકાનું અજવાળું કામ નાં આવે.

*🌺 શુભ સવાર 🌺*

વધુ વાંચો

દિવસ ઊગે ત્યારે લાગે પૈસા ની જરૂર છે,સાંજ થતા જ લાગે કે શાંતિ ની જરૂર છે.
પ્રભુ સુખ આપો તો એટલું જરૂર આપશો કે અભિમાન ન આવી જાય અને દુ:ખ આપો તો એટલું જરૂર આપશો કે આસ્થા ન ચાલી જાય.
🍁 શુભ સવાર 🍁

વધુ વાંચો

ખોઈ દે પછી શોધ્યા કરે છે....
બસ આજ રમત લોકો જીંદગી ભર રમ્યા કરે છે.
પછી એ "પ્રેમ" હોય કે "પૈસો",
"સબંધ" હોય કે "વિશ્વાસ".


🙏good morning🙏

વધુ વાંચો

🏩મહેલો ની જરૂર હોય છે
માત્ર રહેવા માટે, 😍✌
બાકી વસી જવા માટે
કોઈના ખોબા જેવડા દિલ નો❤
😘એકાદ ખુણો જ કાફી છે.

વધુ વાંચો

કામ અને ક્રોધ થી અંદર ઉત્પન્ન થતો ખળભળાટ જે ખમી શકે છે તે માણસ સુખી છે........

ભગવદ્ ગીતા ની વ્યાખ્યા .

🌹🌹🌹
જે આપણને
સમજી નથી શક્યા
એને હક છે કે
તે આપણને *ખરાબ* સમજે...
સંબંધોમાં વધારે નહીં પણ બે ચાર જગ્યા એવી રાખવી કે..
જયાં કોઈ હિસાબ ન હોય..
ફક્ત વહેંચ્યાનો આનંદ હોય...

વધુ વાંચો