ગુજરાતી નવલકથા પ્રકરણ વાર્તાઓ ફ્રીમાં વાંચો અને pdf ડાઉનલોડ કરો

ધ કાવ્યા એક પરી ની પ્રેમ કહાની - ભાગ ૩૧
દ્વારા Jeet Gajjar

જીન ના વિચિત્ર જવાબ થી જીનલ ને નવાઇ લાગી. આટલો શક્તિશાળી આ જીન અને કોઈની કેદમાં...! આ કેવી રીતે હોય શકે..જાણવાની જિજ્ઞાસા થી જીનલ જીન ને પૂછે છે. જીન પોતાની ...

ધ કાવ્યા એક પરી ની પ્રેમ કહાની - ભાગ ૩૦
દ્વારા Jeet Gajjar

જીનલ ને જ્યારે હોશ આવે છે ત્યારે તેની સામે એક મહાકાય માણસ ઊભો હોય છે. સામાન્ય માણસ થી બે ગણી ઊંચાઈ હતી તેની. એટલો જાડો કે જાણે મોટા હાથીના ...

ધ કાવ્યા એક પરી ની પ્રેમ કહાની - ભાગ ૨૯
દ્વારા Jeet Gajjar

જીનલે તે ઘરડી માં ને એક વાર કહ્યું કે આપ કેમ રડી રહ્યા છો. પણ સામેથી કોઈ જવાબ આવ્યો નહિ એટલે ફરી જીનલ તે ઘરડી માં પાસે બેસી ને ...