લેખકનું નામ : Ganesh Sindhav (Badal)
સરેરાશ રેટિંગ: (15)
અકબંધ રહસ્ય

રેટ કરો અને રિવ્યુ આપો

Vaishakhi Desai 1 માસ પહેલા

N M Sumra 1 માસ પહેલા

Yogesh 1 માસ પહેલા

Dilip Malaviya 4 માસ પહેલા

Arif Mansuri 11 માસ પહેલા

AJAY DEVRAJ CHODVADIA 1 વર્ષ પહેલા

Anish Padhiyar 1 વર્ષ પહેલા

Manish Patadia 1 વર્ષ પહેલા

kalpana joshi 1 વર્ષ પહેલા

Dipesh Gandhi 1 વર્ષ પહેલા

Ketan Gandhi 1 વર્ષ પહેલા

Jay Panchal 1 વર્ષ પહેલા

Prakash Bhatt 2 વર્ષ પહેલા

haresh Soni1188 2 વર્ષ પહેલા

Divyesh Koriya 2 વર્ષ પહેલા