લેખકનું નામ : Rupesh Gokani
સરેરાશ રેટિંગ: (138)
કોફી હાઉસ - પાર્ટ-૩૭

રેટ કરો અને રિવ્યુ આપો

vina patel 1 માસ પહેલા

Anil Vaghela 3 માસ પહેલા

Anita 4 માસ પહેલા

Dya Rajput 5 માસ પહેલા

Swati Jobanputra 7 માસ પહેલા

Palak Chokshi 7 માસ પહેલા

Arpit Patel 8 માસ પહેલા

Mahendra Thakor 8 માસ પહેલા

Shailesh Gohil 8 માસ પહેલા

chandni chudasama 9 માસ પહેલા

Usha 9 માસ પહેલા

SAV 9 માસ પહેલા

Riddhi Bhavesh Vasani 11 માસ પહેલા

Paliwal Bhoomi 11 માસ પહેલા

Falguni Vasava 12 માસ પહેલા

Karishma Desai 1 વર્ષ પહેલા

Bharti 1 વર્ષ પહેલા

dipen solanki 1 વર્ષ પહેલા

Aneri Patel 1 વર્ષ પહેલા

Sodha Mirali 1 વર્ષ પહેલા

Anal Bhatt 1 વર્ષ પહેલા

Vipul Vaviya 1 વર્ષ પહેલા

Mk Kamini 1 વર્ષ પહેલા

Naga Bhochiya 1 વર્ષ પહેલા

Meena Kavad 1 વર્ષ પહેલા

vanrajsinh dodiya 1 વર્ષ પહેલા

Ekta Patel 1 વર્ષ પહેલા

Punita Sanghani 1 વર્ષ પહેલા

Jigisha 1 વર્ષ પહેલા

Jinit Thakkar 1 વર્ષ પહેલા

Urvashiba Sodha 1 વર્ષ પહેલા

Merry Macwan 1 વર્ષ પહેલા

Bhakti Patel 1 વર્ષ પહેલા

Nandoliya Jayshri D 1 વર્ષ પહેલા

gulam dinath 1 વર્ષ પહેલા

Harsh Patel 1 વર્ષ પહેલા

rajesh patel 1 વર્ષ પહેલા

Khushma Patel 1 વર્ષ પહેલા

priyan patel 1 વર્ષ પહેલા

Kalpana Thakkar 1 વર્ષ પહેલા

yatri 1 વર્ષ પહેલા

shilpa patel 1 વર્ષ પહેલા

Kalpana Parmar 1 વર્ષ પહેલા

Aaravpatel Boda 1 વર્ષ પહેલા

Hardik 1 વર્ષ પહેલા

Sarfraj Bloch 1 વર્ષ પહેલા

Bindu 1 વર્ષ પહેલા

Sapna Vaishnav 1 વર્ષ પહેલા

Hardik Dobariya 1 વર્ષ પહેલા

Mihir M. Trivedi 1 વર્ષ પહેલા

Vishal Gosar 1 વર્ષ પહેલા

Kunal Bhatt 1 વર્ષ પહેલા

Hitanshi Shah 1 વર્ષ પહેલા

Heena 1 વર્ષ પહેલા

Rakesh Joshi 1 વર્ષ પહેલા

Ami Modi 1 વર્ષ પહેલા

Trupti Dedhia 1 વર્ષ પહેલા

Ketki Jani 1 વર્ષ પહેલા

Dev Sota 1 વર્ષ પહેલા

Radhika Patel 1 વર્ષ પહેલા

Bhrantika Divyang Marwadi 1 વર્ષ પહેલા

Nehal Padariya 1 વર્ષ પહેલા

Vaidehi 1 વર્ષ પહેલા

I think matrubharti have to upload long part of this story

Umeed 1 વર્ષ પહેલા

Pinal 1 વર્ષ પહેલા

Roopali Soni 1 વર્ષ પહેલા

Janki 1 વર્ષ પહેલા

Prashant Pipariya 1 વર્ષ પહેલા

Jatin Panchani 1 વર્ષ પહેલા

Ashvini Ashvini 1 વર્ષ પહેલા

Nimisha 1 વર્ષ પહેલા

Dhvani Kishan 1 વર્ષ પહેલા

Patidar Milan Patel 1 વર્ષ પહેલા

Kinjal 1 વર્ષ પહેલા

Vasant chauhan 1 વર્ષ પહેલા

Bhavesh Tejani 1 વર્ષ પહેલા

Manisha 1 વર્ષ પહેલા

Hina 2 વર્ષ પહેલા

Utsav Dave 2 વર્ષ પહેલા

Nitin Solanki 2 વર્ષ પહેલા

Alpesh Barot 2 વર્ષ પહેલા

Rashida Doctor 2 વર્ષ પહેલા

Usha Dattani 2 વર્ષ પહેલા

gopal 2 વર્ષ પહેલા

Dhaval Gohil 2 વર્ષ પહેલા

RUJAL MANGUKIYA 2 વર્ષ પહેલા

Arun Sakariya 2 વર્ષ પહેલા

Rupesh Gokani 2 વર્ષ પહેલા

Gaurav Rajpara 2 વર્ષ પહેલા

Khushi Bhinde 2 વર્ષ પહેલા

Manish Patadia 2 વર્ષ પહેલા

kag 2 વર્ષ પહેલા

Mansi Joshi 2 વર્ષ પહેલા

Purnima 2 વર્ષ પહેલા

Bharat Kaneria 2 વર્ષ પહેલા

Nisha Soni 2 વર્ષ પહેલા

Komal Sangani Baldha 2 વર્ષ પહેલા

Hema Shah 2 વર્ષ પહેલા

Tanuja 2 વર્ષ પહેલા

MANSI HARDIK PANCHAL 2 વર્ષ પહેલા

Jyoti 2 વર્ષ પહેલા

RaDhi 2 વર્ષ પહેલા

mukesh 2 વર્ષ પહેલા

Vinal chheda 2 વર્ષ પહેલા

Zainul Aabedin Seta 2 વર્ષ પહેલા

shailesh ramani 2 વર્ષ પહેલા

Yash K Gandhi 2 વર્ષ પહેલા

Mohit Kundalia 2 વર્ષ પહેલા

Ekta Sid Kunvariya 2 વર્ષ પહેલા

Viraj 2 વર્ષ પહેલા

Zeel Patel 2 વર્ષ પહેલા

Rajni Dhami 2 વર્ષ પહેલા

urvi 2 વર્ષ પહેલા

Heer 2 વર્ષ પહેલા

Kruti Shah 2 વર્ષ પહેલા

kartik patel 2 વર્ષ પહેલા

Saiju 2 વર્ષ પહેલા

Dharmesh 2 વર્ષ પહેલા

Samira Patel 2 વર્ષ પહેલા

Jaydip Sojitra 2 વર્ષ પહેલા

Vidhi 2 વર્ષ પહેલા

i am very excited to read next part...plz all next parts come soon early....

Deboshree Majumdar 2 વર્ષ પહેલા

Vijay arvadia 2 વર્ષ પહેલા

Disha Jhaveri 2 વર્ષ પહેલા

Chintan Gajera 2 વર્ષ પહેલા

Mj Makwana Jigar 2 વર્ષ પહેલા

Ankita Amit Modi 2 વર્ષ પહેલા

Solly Fitter 2 વર્ષ પહેલા

Ghanshyam hirani 2 વર્ષ પહેલા

Nikunj Dhanesha 2 વર્ષ પહેલા

Sneha Vaibhav 2 વર્ષ પહેલા

Bhut Nirav 2 વર્ષ પહેલા

Ruchi Adhvaryu 2 વર્ષ પહેલા

Asha Gokani 2 વર્ષ પહેલા

nihi honey 2 વર્ષ પહેલા

Tapan Joshi 2 વર્ષ પહેલા

khub j short part and kai j story aagad n vdhi etle less star this tym... sorry

Bhavisha R. Gokani 2 વર્ષ પહેલા

Dharti Thakkar 2 વર્ષ પહેલા