લેખકનું નામ: Rupesh Gokani
સરેરાશ રેટિંગ: (148)
કોફી હાઉસ - 36

રેટ કરો અને રિવ્યુ આપો

vina patel 2 માસ પહેલા

Anil Vaghela 4 માસ પહેલા

Anita 5 માસ પહેલા

Neel Sojitra 6 માસ પહેલા

Bindu 2 વર્ષ પહેલા

desperately

Swati Jobanputra 8 માસ પહેલા

Palak Chokshi 8 માસ પહેલા

App 9 માસ પહેલા

Mahendra Thakor 9 માસ પહેલા

Shailesh Gohil 9 માસ પહેલા

chandni chudasama 10 માસ પહેલા

Usha 10 માસ પહેલા

SAV 10 માસ પહેલા

Chaudhary Alpesh 11 માસ પહેલા

Riddhi Bhavesh Vasani 12 માસ પહેલા

Paliwal Bhoomi 1 વર્ષ પહેલા

Falguni Vasava 1 વર્ષ પહેલા

Karishma Desai 1 વર્ષ પહેલા

Rahul Chavda 1 વર્ષ પહેલા

Bharti 1 વર્ષ પહેલા

dipen solanki 1 વર્ષ પહેલા

Aneri Patel 1 વર્ષ પહેલા

Priti Thakkar 1 વર્ષ પહેલા

Namrata Kankotiya 1 વર્ષ પહેલા

Sodha Mirali 1 વર્ષ પહેલા

Anal Bhatt 1 વર્ષ પહેલા

Vipul Vaviya 1 વર્ષ પહેલા

Mk Kamini 1 વર્ષ પહેલા

Naga Bhochiya 1 વર્ષ પહેલા

Meena Kavad 1 વર્ષ પહેલા

vanrajsinh dodiya 1 વર્ષ પહેલા

Chaudhari Piyu 1 વર્ષ પહેલા

Ekta Patel 1 વર્ષ પહેલા

Zinkha 1 વર્ષ પહેલા

Jigisha 1 વર્ષ પહેલા

Jinit Thakkar 2 વર્ષ પહેલા

Urvashiba Sodha 2 વર્ષ પહેલા

gulam dinath 2 વર્ષ પહેલા

Harsh Patel 2 વર્ષ પહેલા

Nandoliya Jayshri D 2 વર્ષ પહેલા

Kalpana Thakkar 2 વર્ષ પહેલા

shilpa patel 2 વર્ષ પહેલા

Hardik 2 વર્ષ પહેલા

shruti shah 2 વર્ષ પહેલા

Ashvini Ashvini 2 વર્ષ પહેલા

Sarfraj Bloch 2 વર્ષ પહેલા

Rahul Makwana 2 વર્ષ પહેલા

Radhika Patel 2 વર્ષ પહેલા

Prashant Pipariya 2 વર્ષ પહેલા

KHIMANI Shraddha 2 વર્ષ પહેલા

yatri 2 વર્ષ પહેલા

Jaydeep VanRaj 2 વર્ષ પહેલા

please kun ne lavo ane prey ne khushi apo, becheni vadhavo nahi

Dipali Bhatt 2 વર્ષ પહેલા

Khushma Patel 2 વર્ષ પહેલા

Pinal 2 વર્ષ પહેલા

DR KINJAL KAPADIYA 2 વર્ષ પહેલા

Beena Hirani 2 વર્ષ પહેલા

Swati Joshi 2 વર્ષ પહેલા

Patidar Milan Patel 2 વર્ષ પહેલા

Heena 2 વર્ષ પહેલા

Merry Macwan 2 વર્ષ પહેલા

Mital 2 વર્ષ પહેલા

Bhrantika Divyang Marwadi 2 વર્ષ પહેલા

Trupti Dedhia 2 વર્ષ પહેલા

Ami Modi 2 વર્ષ પહેલા

Aaravpatel Boda 2 વર્ષ પહેલા

Dhvani Kishan 2 વર્ષ પહેલા

Vishal Gosar 2 વર્ષ પહેલા

Nutan Panchal 2 વર્ષ પહેલા

Hitanshi Shah 2 વર્ષ પહેલા

Kunal Bhatt 2 વર્ષ પહેલા

Janki 2 વર્ષ પહેલા

and long discrepancies for writer we are coming here to read story not discrepancies about author

Jatin Panchani 2 વર્ષ પહેલા

miral 2 વર્ષ પહેલા

Mayur Golakiya 2 વર્ષ પહેલા

jagruti rathod 2 વર્ષ પહેલા

Umeed 2 વર્ષ પહેલા

Dev Sota 2 વર્ષ પહેલા

Kaynat Banva 2 વર્ષ પહેલા

Rakesh Joshi 2 વર્ષ પહેલા

Manisha Thobhani Jatania 2 વર્ષ પહેલા

Vraj Sheth 2 વર્ષ પહેલા

Mihir M. Trivedi 2 વર્ષ પહેલા

Nehal Padariya 2 વર્ષ પહેલા

Vaidehi 2 વર્ષ પહેલા

Very short..... Please upload long part, it's humble request

Bhavesh Tejani 2 વર્ષ પહેલા

Patel Hardik 2 વર્ષ પહેલા

Vasant chauhan 2 વર્ષ પહેલા

Nimisha 2 વર્ષ પહેલા

Kinjal 2 વર્ષ પહેલા

Manisha 2 વર્ષ પહેલા

Hina 2 વર્ષ પહેલા

Utsav Dave 2 વર્ષ પહેલા

Alpesh Barot 2 વર્ષ પહેલા

Rashida Doctor 2 વર્ષ પહેલા

Usha Dattani 2 વર્ષ પહેલા

gopal 2 વર્ષ પહેલા

Dhaval Gohil 2 વર્ષ પહેલા

RUJAL MANGUKIYA 2 વર્ષ પહેલા

Arun Sakariya 2 વર્ષ પહેલા

Gopi Patel 2 વર્ષ પહેલા

Rupesh Gokani 2 વર્ષ પહેલા

Gaurav Rajpara 2 વર્ષ પહેલા

Khushi Bhinde 2 વર્ષ પહેલા

Sheetal 2 વર્ષ પહેલા

plzz ene dur na karta

Manish Patadia 2 વર્ષ પહેલા

jordar mod

Purnima 2 વર્ષ પહેલા

Yashrajsinh Jadeja 2 વર્ષ પહેલા

Jignasha Mungalpara 2 વર્ષ પહેલા

Neha Patel 2 વર્ષ પહેલા

Tanuja 2 વર્ષ પહેલા

Yash K Gandhi 2 વર્ષ પહેલા

RaDhi 2 વર્ષ પહેલા

Ankita Amit Modi 2 વર્ષ પહેલા

Heer 2 વર્ષ પહેલા

Disha Jhaveri 2 વર્ષ પહેલા

Bhumi Nagar 2 વર્ષ પહેલા

Mohit Kundalia 2 વર્ષ પહેલા

Vijay arvadia 2 વર્ષ પહેલા

ફરિથી ખુબજ મોટું સસ્પેન્સ લાવ્યા તમે આગળ ના ભાગ નો ઇંતેજાર રહેશે

Daksha Mehta 2 વર્ષ પહેલા

Hema Shah 2 વર્ષ પહેલા

ShahJay 2 વર્ષ પહેલા

kartik patel 2 વર્ષ પહેલા

Solly Fitter 2 વર્ષ પહેલા

mukesh 2 વર્ષ પહેલા

Ashish Vadadoria 2 વર્ષ પહેલા

Tanvi 2 વર્ષ પહેલા

Bhut Nirav 2 વર્ષ પહેલા

Samira Patel 2 વર્ષ પહેલા

Deboshree Majumdar 2 વર્ષ પહેલા

Viraj 2 વર્ષ પહેલા

jayshree 2 વર્ષ પહેલા

Zeel Patel 2 વર્ષ પહેલા

Dharmesh 2 વર્ષ પહેલા

Bhavisha R. Gokani 2 વર્ષ પહેલા

urvi 2 વર્ષ પહેલા

Kruti Shah 2 વર્ષ પહેલા

Sneha Vaibhav 2 વર્ષ પહેલા

nihi honey 2 વર્ષ પહેલા

Bharat Kaneria 2 વર્ષ પહેલા

MANSI HARDIK PANCHAL 2 વર્ષ પહેલા

Chintan Gajera 2 વર્ષ પહેલા

Rajni Dhami 2 વર્ષ પહેલા

Jyoti 2 વર્ષ પહેલા

Saiju 2 વર્ષ પહેલા

Asha Gokani 2 વર્ષ પહેલા

Sweta Ukani Vithalani 2 વર્ષ પહેલા

Nikunj Dhanesha 2 વર્ષ પહેલા