લેખકનું નામ: Rupesh Gokani
સરેરાશ રેટિંગ: (157)
કોફી હાઉસ - 24

રેટ કરો અને રિવ્યુ આપો

Narendra Makwana 3 અઠવાડિયા પહેલા

Anita 5 માસ પહેલા

Dya Rajput 6 માસ પહેલા

Palak Chokshi 9 માસ પહેલા

Mahendra Thakor 9 માસ પહેલા

Shailesh Gohil 9 માસ પહેલા

chandni chudasama 10 માસ પહેલા

SAV 10 માસ પહેલા

Chaudhary Alpesh 11 માસ પહેલા

Riddhi Bhavesh Vasani 12 માસ પહેલા

Paliwal Bhoomi 1 વર્ષ પહેલા

Falguni Vasava 1 વર્ષ પહેલા

Arnit 1 વર્ષ પહેલા

Swati Jobanputra 1 વર્ષ પહેલા

Karishma Desai 1 વર્ષ પહેલા

Rahul Chavda 1 વર્ષ પહેલા

Bharti 1 વર્ષ પહેલા

dipen solanki 1 વર્ષ પહેલા

Aneri Patel 1 વર્ષ પહેલા

Namrata Kankotiya 1 વર્ષ પહેલા

Sodha Mirali 1 વર્ષ પહેલા

Anal Bhatt 1 વર્ષ પહેલા

Vipul Vaviya 1 વર્ષ પહેલા

Mk Kamini 1 વર્ષ પહેલા

Jigisha 1 વર્ષ પહેલા

Umang Thakkar 1 વર્ષ પહેલા

Punita Sanghani 2 વર્ષ પહેલા

Vivek Patel 2 વર્ષ પહેલા

Hansa Patel 2 વર્ષ પહેલા

shilpa patel 2 વર્ષ પહેલા

Jinit Thakkar 2 વર્ષ પહેલા

shruti shah 2 વર્ષ પહેલા

Radhika Patel 2 વર્ષ પહેલા

Prashant Pipariya 2 વર્ષ પહેલા

Manoj Patel 2 વર્ષ પહેલા

Rakesh Joshi 2 વર્ષ પહેલા

Ketki Jani 2 વર્ષ પહેલા

Vraj Sheth 2 વર્ષ પહેલા

Panna Sejpal 2 વર્ષ પહેલા

Nimisha 2 વર્ષ પહેલા

Nutan Panchal 2 વર્ષ પહેલા

Dev Sota 2 વર્ષ પહેલા

Hardik 2 વર્ષ પહેલા

Ami Modi 2 વર્ષ પહેલા

Ashish 2 વર્ષ પહેલા

Sarfraj Bloch 2 વર્ષ પહેલા

Ashvini Ashvini 2 વર્ષ પહેલા

Khushma Patel 2 વર્ષ પહેલા

Nimesh Shukla 2 વર્ષ પહેલા

miral 2 વર્ષ પહેલા

Hitanshi Shah 2 વર્ષ પહેલા

Ghata Shah 2 વર્ષ પહેલા

DR KINJAL KAPADIYA 2 વર્ષ પહેલા

gulam dinath 2 વર્ષ પહેલા

Nisha 2 વર્ષ પહેલા

Meena Kavad 2 વર્ષ પહેલા

Bhavesh Tejani 2 વર્ષ પહેલા

Vaidehi 2 વર્ષ પહેલા

Jaydeep VanRaj 2 વર્ષ પહેલા

Trupti Dedhia 2 વર્ષ પહેલા

Kalpana Parmar 2 વર્ષ પહેલા

Beena Hirani 2 વર્ષ પહેલા

patel nilay 2 વર્ષ પહેલા

Roopali Soni 2 વર્ષ પહેલા

yatri 2 વર્ષ પહેલા

Manisha Shah 2 વર્ષ પહેલા

Kunal Bhatt 2 વર્ષ પહેલા

Vishal Patel 2 વર્ષ પહેલા

Darshanamehul 2 વર્ષ પહેલા

Harsh Piprotar 2 વર્ષ પહેલા

Mital 2 વર્ષ પહેલા

Janki 2 વર્ષ પહેલા

Bindu 2 વર્ષ પહેલા

Urja Pathak 2 વર્ષ પહેલા

vasant chauhan 2 વર્ષ પહેલા

rathod Jagruti 2 વર્ષ પહેલા

Heena 2 વર્ષ પહેલા

Shreyansh 2 વર્ષ પહેલા

Anjali 2 વર્ષ પહેલા

Vishal Gosar 2 વર્ષ પહેલા

Srujan hiral gaurang 2 વર્ષ પહેલા

Megha Bhavsar 2 વર્ષ પહેલા

Mihir M. Trivedi 2 વર્ષ પહેલા

Kiran 2 વર્ષ પહેલા

Hina 2 વર્ષ પહેલા

Utsav Dave 2 વર્ષ પહેલા

Alpesh Barot 2 વર્ષ પહેલા

Usha Dattani 2 વર્ષ પહેલા

Rashida Doctor 2 વર્ષ પહેલા

gopal 2 વર્ષ પહેલા

Dhaval Gohil 2 વર્ષ પહેલા

RUJAL MANGUKIYA 2 વર્ષ પહેલા

Dishant 2 વર્ષ પહેલા

Arun Sakariya 2 વર્ષ પહેલા

Gopi Patel 2 વર્ષ પહેલા

Gaurav Rajpara 2 વર્ષ પહેલા

Khushi Bhinde 2 વર્ષ પહેલા

kag 2 વર્ષ પહેલા

Krishna 3 વર્ષ પહેલા

Sanjay Bodar 3 વર્ષ પહેલા

Rupesh Gokani 3 વર્ષ પહેલા

Priya Baraiya 3 વર્ષ પહેલા

Mj Makwana Jigar 3 વર્ષ પહેલા

Bhut Nirav 3 વર્ષ પહેલા

Vasundhara Bhatt 3 વર્ષ પહેલા

kartik patel 3 વર્ષ પહેલા

Manisha 3 વર્ષ પહેલા

Venisa Christian 3 વર્ષ પહેલા

Anjal 3 વર્ષ પહેલા

Abhishek Vadodaria 3 વર્ષ પહેલા

Milan Vaja 3 વર્ષ પહેલા

Samira Patel 3 વર્ષ પહેલા

Punit Shrotriya 3 વર્ષ પહેલા

Prasil Kapadiya 3 વર્ષ પહેલા

Bharat Kaneria 3 વર્ષ પહેલા

MANSI HARDIK PANCHAL 3 વર્ષ પહેલા

Payal 3 વર્ષ પહેલા

Shah Jay 3 વર્ષ પહેલા

nice turning point

Rajni Dhami 3 વર્ષ પહેલા

Manish Patadia 3 વર્ષ પહેલા

Kalpana Kathrotiya 3 વર્ષ પહેલા

Solly Fitter 3 વર્ષ પહેલા

Sandip 3 વર્ષ પહેલા

Rakesh Sanghvi 3 વર્ષ પહેલા

Khyati 3 વર્ષ પહેલા

Tejas Patel 3 વર્ષ પહેલા

Harpalsinh Chauhan 3 વર્ષ પહેલા

nihi honey 3 વર્ષ પહેલા

Neeta Kotecha 3 વર્ષ પહેલા

Bhavisha R. Gokani 3 વર્ષ પહેલા

urvi 3 વર્ષ પહેલા

Ashish Vadadoria 3 વર્ષ પહેલા

Prity Desai 3 વર્ષ પહેલા

Bhagwati I Panchmatiya 3 વર્ષ પહેલા

ketuk patel 3 વર્ષ પહેલા

mukesh 3 વર્ષ પહેલા

hiren bhatt 3 વર્ષ પહેલા

Jinal Gandhi 3 વર્ષ પહેલા

Foram Shah 3 વર્ષ પહેલા

Vinal chheda 3 વર્ષ પહેલા

Dharmesh 3 વર્ષ પહેલા

Ankita Amit Modi 3 વર્ષ પહેલા

Jyoti 3 વર્ષ પહેલા

Mohit Kundalia 3 વર્ષ પહેલા

Anks Patel 3 વર્ષ પહેલા

Paras Padhiya 3 વર્ષ પહેલા

Deboshree Majumdar 3 વર્ષ પહેલા

Little confusion is thr. Whose call was thr to Dhwani?By listening, talking wth Prey,call dropped.Eagerly waiting to know who was othr side.

Mital Thacker Joshi 3 વર્ષ પહેલા

Nikunj Dhanesha 3 વર્ષ પહેલા

Saiju 3 વર્ષ પહેલા

Hema Shah 3 વર્ષ પહેલા

TR Gokani Rupesh 3 વર્ષ પહેલા

plz read my book and give ur valuable reviews hope for ur reply

Vijay arvadia 3 વર્ષ પહેલા

fol long time wating

Ghanshyam hirani 3 વર્ષ પહેલા

Chintan Gajera 3 વર્ષ પહેલા

Asha Gokani 3 વર્ષ પહેલા

Tapan Joshi 3 વર્ષ પહેલા