લેખકનું નામ: Zaverchand Meghani
સરેરાશ રેટિંગ: (20)
Lohina Aalingan

રેટ કરો અને રિવ્યુ આપો

Hemen Thummar 2 વર્ષ પહેલા

Chandresh Patel 2 વર્ષ પહેલા

Kishan Prajapati 2 વર્ષ પહેલા

Chirag Chhayani 2 વર્ષ પહેલા

Milan K. Garmora 2 વર્ષ પહેલા

Mahadevbhai Ahir 2 વર્ષ પહેલા

Raj 3 વર્ષ પહેલા

Nilesh Daki 3 વર્ષ પહેલા

mita mehta 3 વર્ષ પહેલા

Raviraj Bhai varu 3 વર્ષ પહેલા

jogidas bapu story mast Che mitro jaroor vachjo

Chetan D Thaker 3 વર્ષ પહેલા

Gaurang Koladiya 3 વર્ષ પહેલા

Niral Somaiya 3 વર્ષ પહેલા

Kattarwadio, komwadio, dharmwadio, hindu, muslim, kahewata dharm na rakshako, netao ane darek gujrati e achuk vachva jevi book....... LOHI NA AALINGAN...... Just awesome....

Ajay Rudani 3 વર્ષ પહેલા

Pinakin Leuva 4 વર્ષ પહેલા

Bharat Bareiya 4 વર્ષ પહેલા

vipul 4 વર્ષ પહેલા

Joshi Dinesh 4 વર્ષ પહેલા

Bhadresh Parmar 4 વર્ષ પહેલા

Ahir Dhansukh Jethava 4 વર્ષ પહેલા

Must