લેખકનું નામ: Rupesh Gokani
સરેરાશ રેટિંગ: (163)
કોફી હાઉસ - ૧૬

રેટ કરો અને રિવ્યુ આપો

Narendra Makwana 2 અઠવાડિયા પહેલા

Anita 5 માસ પહેલા

Dya Rajput 6 માસ પહેલા

Anil Vaghela 7 માસ પહેલા

Palak Chokshi 9 માસ પહેલા

App 9 માસ પહેલા

Shailesh Gohil 9 માસ પહેલા

Mahendra Thakor 9 માસ પહેલા

chandni chudasama 10 માસ પહેલા

SAV 10 માસ પહેલા

Chaudhary Alpesh 11 માસ પહેલા

Riddhi Bhavesh Vasani 12 માસ પહેલા

Paliwal Bhoomi 1 વર્ષ પહેલા

Falguni Vasava 1 વર્ષ પહેલા

Karishma Desai 1 વર્ષ પહેલા

Rahul Chavda 1 વર્ષ પહેલા

Bharti 1 વર્ષ પહેલા

dipen solanki 1 વર્ષ પહેલા

Aneri Patel 1 વર્ષ પહેલા

Namrata Kankotiya 1 વર્ષ પહેલા

Krupali Meghani 1 વર્ષ પહેલા

Sodha Mirali 1 વર્ષ પહેલા

Anal Bhatt 1 વર્ષ પહેલા

Vipul Vaviya 1 વર્ષ પહેલા

Mk Kamini 1 વર્ષ પહેલા

Naga Bhochiya 1 વર્ષ પહેલા

vanrajsinh dodiya 1 વર્ષ પહેલા

Jigisha 1 વર્ષ પહેલા

Umang Thakkar 1 વર્ષ પહેલા

Punita Sanghani 2 વર્ષ પહેલા

Vivek Patel 2 વર્ષ પહેલા

Hansa Patel 2 વર્ષ પહેલા

Jinit Thakkar 2 વર્ષ પહેલા

shruti shah 2 વર્ષ પહેલા

Shruti Patel 2 વર્ષ પહેલા

Radhika Patel 2 વર્ષ પહેલા

Prashant Pipariya 2 વર્ષ પહેલા

Manoj Patel 2 વર્ષ પહેલા

Hardik Dobariya 2 વર્ષ પહેલા

Rakesh Joshi 2 વર્ષ પહેલા

Ketki Jani 2 વર્ષ પહેલા

Vraj Sheth 2 વર્ષ પહેલા

Nimisha 2 વર્ષ પહેલા

Dev Sota 2 વર્ષ પહેલા

Ami Modi 2 વર્ષ પહેલા

Ashish 2 વર્ષ પહેલા

Sarfraj Bloch 2 વર્ષ પહેલા

Ashvini Ashvini 2 વર્ષ પહેલા

Khushma Patel 2 વર્ષ પહેલા

Nimesh Shukla 2 વર્ષ પહેલા

miral 2 વર્ષ પહેલા

Hitanshi Shah 2 વર્ષ પહેલા

DR KINJAL KAPADIYA 2 વર્ષ પહેલા

Manisha 2 વર્ષ પહેલા

Urja Pathak 2 વર્ષ પહેલા

Jaydeep VanRaj 2 વર્ષ પહેલા

Mahi Joshi 2 વર્ષ પહેલા

Vandana Dave 2 વર્ષ પહેલા

Nehal Padariya 2 વર્ષ પહેલા

Vishal Gosar 2 વર્ષ પહેલા

Harsh Piprotar 2 વર્ષ પહેલા

Beena Hirani 2 વર્ષ પહેલા

Janki 2 વર્ષ પહેલા

Pomesh Shah 2 વર્ષ પહેલા

Anjali 2 વર્ષ પહેલા

Alpesh 2 વર્ષ પહેલા

yatri 2 વર્ષ પહેલા

Vivek Patel 2 વર્ષ પહેલા

jagruti rathod 2 વર્ષ પહેલા

vasant chauhan 2 વર્ષ પહેલા

Srujan hiral gaurang 2 વર્ષ પહેલા

Lajj Tanwani 2 વર્ષ પહેલા

Darshanamehul 2 વર્ષ પહેલા

Trupti Dedhia 2 વર્ષ પહેલા

gulam dinath 2 વર્ષ પહેલા

Rajendra Sompura 2 વર્ષ પહેલા

Bhavesh Tejani 2 વર્ષ પહેલા

Kalpana Parmar 2 વર્ષ પહેલા

Heena 2 વર્ષ પહેલા

Devang shah 2 વર્ષ પહેલા

Ashish 2 વર્ષ પહેલા

Hina 2 વર્ષ પહેલા

Utsav Dave 2 વર્ષ પહેલા

SINOJIYA DIVYESH 2 વર્ષ પહેલા

Alpesh Barot 2 વર્ષ પહેલા

Gitaba Gohil 2 વર્ષ પહેલા

Rashida Doctor 2 વર્ષ પહેલા

gopal 2 વર્ષ પહેલા

Dhaval Gohil 2 વર્ષ પહેલા

Mayur Vasoya 2 વર્ષ પહેલા

Arun Sakariya 2 વર્ષ પહેલા

Gopi Patel 2 વર્ષ પહેલા

Gaurav Rajpara 2 વર્ષ પહેલા

Khushi Bhinde 2 વર્ષ પહેલા

Kishan Harkhani 2 વર્ષ પહેલા

kag 2 વર્ષ પહેલા

Krishna Chauhan 2 વર્ષ પહેલા

Vidhi 2 વર્ષ પહેલા

Kruti Shah 3 વર્ષ પહેલા

Rupesh Gokani 3 વર્ષ પહેલા

Priya Baraiya 3 વર્ષ પહેલા

Bhut Nirav 3 વર્ષ પહેલા

Mj Makwana Jigar 3 વર્ષ પહેલા

Venisa Christian 3 વર્ષ પહેલા

Anjal 3 વર્ષ પહેલા

Samira Patel 3 વર્ષ પહેલા

Punit Shrotriya 3 વર્ષ પહેલા

Bharat Kaneria 3 વર્ષ પહેલા

Payal 3 વર્ષ પહેલા

Hema Shah 3 વર્ષ પહેલા

nihi honey 3 વર્ષ પહેલા

Ruchi 3 વર્ષ પહેલા

Kashmira Jadeja 3 વર્ષ પહેલા

Rajni Dhami 3 વર્ષ પહેલા

kartik patel 3 વર્ષ પહેલા

Mohit Kundalia 3 વર્ષ પહેલા

bhairavi shah 3 વર્ષ પહેલા

kirti 3 વર્ષ પહેલા

Urmilaba Zala 3 વર્ષ પહેલા

Tejas Patel 3 વર્ષ પહેલા

URMISH 3 વર્ષ પહેલા

Patel Swapneel 3 વર્ષ પહેલા

Vinal chheda 3 વર્ષ પહેલા

Hiral Mehta 3 વર્ષ પહેલા

Vasanti Rathod 3 વર્ષ પહેલા

Prakash Vasava 3 વર્ષ પહેલા

Viral Bulsara 3 વર્ષ પહેલા

mukesh 3 વર્ષ પહેલા

Ashish Vadadoria 3 વર્ષ પહેલા

Bhargav Patel 3 વર્ષ પહેલા

Komal Vyas 3 વર્ષ પહેલા

Neha 3 વર્ષ પહેલા

Nisha Soni 3 વર્ષ પહેલા

Harsha 3 વર્ષ પહેલા

Jinal Gandhi 3 વર્ષ પહેલા

mahesh 3 વર્ષ પહેલા

Prasil Kapadiya 3 વર્ષ પહેલા

Bhavisha R. Gokani 3 વર્ષ પહેલા

Manish Patadia 3 વર્ષ પહેલા

gajab na pakdi rakhya che story ma rupeshbhai. maja aavi gai and aankho pan bhini Thai gai

Solly Fitter 3 વર્ષ પહેલા

urvi 3 વર્ષ પહેલા

Bhagwati I Panchmatiya 3 વર્ષ પહેલા

Bhatti Naishadh 3 વર્ષ પહેલા

MANSI HARDIK PANCHAL 3 વર્ષ પહેલા

Jyoti 3 વર્ષ પહેલા

Gor Dimpal Manish 3 વર્ષ પહેલા

Vaidehi Trivedi 3 વર્ષ પહેલા

Milan Vaja 3 વર્ષ પહેલા

Nikunj Dhanesha 3 વર્ષ પહેલા

Foram Shah 3 વર્ષ પહેલા

Chintan Gajera 3 વર્ષ પહેલા

meghna mehta 3 વર્ષ પહેલા

Sultan Singh 3 વર્ષ પહેલા

Dharmesh 3 વર્ષ પહેલા

superb narration

Vijay arvadia 3 વર્ષ પહેલા

good work nice

TR Gokani Rupesh 3 વર્ષ પહેલા

dear readers, plz read the part of "coffee huouae" and give ur valuable openion to me. plz plz plz.

Deboshree Majumdar 3 વર્ષ પહેલા

Anks Patel 3 વર્ષ પહેલા

Chandni Soneji 3 વર્ષ પહેલા

Harish S Soni 3 વર્ષ પહેલા

Paras Padhiya 3 વર્ષ પહેલા

Asha Gokani 3 વર્ષ પહેલા

Sanket Patadiya 3 વર્ષ પહેલા