લેખકનું નામ: Rupesh Gokani
સરેરાશ રેટિંગ: (176)
કોફી હાઉસ - પાર્ટ-૧૩

રેટ કરો અને રિવ્યુ આપો

Narendra Makwana 3 અઠવાડિયા પહેલા

Anita 5 માસ પહેલા

Anil Vaghela 8 માસ પહેલા

Babu bhai Solanki 8 માસ પહેલા

App 9 માસ પહેલા

Palak Chokshi 9 માસ પહેલા

Shailesh Gohil 9 માસ પહેલા

Mahendra Thakor 9 માસ પહેલા

chandni chudasama 10 માસ પહેલા

SAV 10 માસ પહેલા

Riddhi Bhavesh Vasani 12 માસ પહેલા

Paliwal Bhoomi 1 વર્ષ પહેલા

Falguni Vasava 1 વર્ષ પહેલા

Kelvin Chandani 1 વર્ષ પહેલા

Mansi 1 વર્ષ પહેલા

Karishma Desai 1 વર્ષ પહેલા

Nirali Rana 1 વર્ષ પહેલા

Rahul Chavda 1 વર્ષ પહેલા

Bharti 1 વર્ષ પહેલા

dipen solanki 1 વર્ષ પહેલા

Aneri Patel 1 વર્ષ પહેલા

Namrata Kankotiya 1 વર્ષ પહેલા

Pradip Kapopara 1 વર્ષ પહેલા

Sodha Mirali 1 વર્ષ પહેલા

Anal Bhatt 1 વર્ષ પહેલા

Vipul Vaviya 1 વર્ષ પહેલા

Mk Kamini 1 વર્ષ પહેલા

vanrajsinh dodiya 1 વર્ષ પહેલા

Hiren 1 વર્ષ પહેલા

Umang Thakkar 1 વર્ષ પહેલા

Jigisha 1 વર્ષ પહેલા

Vivek Patel 2 વર્ષ પહેલા

Hansa Patel 2 વર્ષ પહેલા

Hardik 2 વર્ષ પહેલા

Jinit Thakkar 2 વર્ષ પહેલા

shruti shah 2 વર્ષ પહેલા

Shruti Patel 2 વર્ષ પહેલા

Radhika Patel 2 વર્ષ પહેલા

Prashant Pipariya 2 વર્ષ પહેલા

Manoj Patel 2 વર્ષ પહેલા

Rakesh Joshi 2 વર્ષ પહેલા

Vraj Sheth 2 વર્ષ પહેલા

kaka jabru interesting lakho Cho la.m

Saima Shaikh 2 વર્ષ પહેલા

Ketki Jani 2 વર્ષ પહેલા

Panna Sejpal 2 વર્ષ પહેલા

Nimisha 2 વર્ષ પહેલા

Dev Sota 2 વર્ષ પહેલા

Hardik 2 વર્ષ પહેલા

Ami Modi 2 વર્ષ પહેલા

Ashish 2 વર્ષ પહેલા

Sarfraj Bloch 2 વર્ષ પહેલા

Bhakti Patel 2 વર્ષ પહેલા

Ashvini Ashvini 2 વર્ષ પહેલા

Pratik Nayak 2 વર્ષ પહેલા

Khushma Patel 2 વર્ષ પહેલા

miral 2 વર્ષ પહેલા

DR KINJAL KAPADIYA 2 વર્ષ પહેલા

Manisha 2 વર્ષ પહેલા

Ghata Shah 2 વર્ષ પહેલા

awesome love story and really ma avu j thya 6 life ma

Urja Pathak 2 વર્ષ પહેલા

Bhrantika Divyang Marwadi 2 વર્ષ પહેલા

Vishal Patel 2 વર્ષ પહેલા

Harsh Piprotar 2 વર્ષ પહેલા

Beena Hirani 2 વર્ષ પહેલા

Vivek Patel 2 વર્ષ પહેલા

yatri 2 વર્ષ પહેલા

Krunal Khalasi 2 વર્ષ પહેલા

Dilip Parmar 2 વર્ષ પહેલા

Nutan Panchal 2 વર્ષ પહેલા

Yogi 2 વર્ષ પહેલા

Megha Bhavsar 2 વર્ષ પહેલા

Dhvani Patel 2 વર્ષ પહેલા

Hiren Kavad 2 વર્ષ પહેલા

Darshanamehul 2 વર્ષ પહેલા

Hychauhan 2 વર્ષ પહેલા

Heena 2 વર્ષ પહેલા

Janki 2 વર્ષ પહેલા

Vishal Gosar 2 વર્ષ પહેલા

Drashti Patel 2 વર્ષ પહેલા

Trupti Dedhia 2 વર્ષ પહેલા

Anjali 2 વર્ષ પહેલા

Sanchaniya Kashyap 2 વર્ષ પહેલા

jagruti rathod 2 વર્ષ પહેલા

gulam dinath 2 વર્ષ પહેલા

Bhavesh Tejani 2 વર્ષ પહેલા

Alpesh 2 વર્ષ પહેલા

vasant chauhan 2 વર્ષ પહેલા

Hitanshi Shah 2 વર્ષ પહેલા

Urvashiba Sodha 2 વર્ષ પહેલા

Ravi Rajyaguru 2 વર્ષ પહેલા

Srujan hiral gaurang 2 વર્ષ પહેલા

Mihir M. Trivedi 2 વર્ષ પહેલા

Shama Shah 2 વર્ષ પહેલા

Ashish 2 વર્ષ પહેલા

Hina 2 વર્ષ પહેલા

Utsav Dave 2 વર્ષ પહેલા

SINOJIYA DIVYESH 2 વર્ષ પહેલા

Alpesh Barot 2 વર્ષ પહેલા

Rashida Doctor 2 વર્ષ પહેલા

gopal 2 વર્ષ પહેલા

Dhaval Gohil 2 વર્ષ પહેલા

Mayur Vasoya 2 વર્ષ પહેલા

Dishant 2 વર્ષ પહેલા

Virajgiri Gosai 2 વર્ષ પહેલા

Arun Sakariya 2 વર્ષ પહેલા

Gopi Patel 2 વર્ષ પહેલા

Jkm 2 વર્ષ પહેલા

Gaurav Rajpara 2 વર્ષ પહેલા

Khushi Bhinde 2 વર્ષ પહેલા

kag 2 વર્ષ પહેલા

Tanvi Joshi 2 વર્ષ પહેલા

shital 3 વર્ષ પહેલા

Rupesh Gokani 3 વર્ષ પહેલા

Priya Baraiya 3 વર્ષ પહેલા

Mj Makwana Jigar 3 વર્ષ પહેલા

Vasundhara Bhatt 3 વર્ષ પહેલા

Bhut Nirav 3 વર્ષ પહેલા

Venisa Christian 3 વર્ષ પહેલા

Anjal 3 વર્ષ પહેલા

Samira Patel 3 વર્ષ પહેલા

Punit Shrotriya 3 વર્ષ પહેલા

Bharat Kaneria 3 વર્ષ પહેલા

Payal 3 વર્ષ પહેલા

Hema Shah 3 વર્ષ પહેલા

nihi honey 3 વર્ષ પહેલા

Kashmira Jadeja 3 વર્ષ પહેલા

Rajni Dhami 3 વર્ષ પહેલા

kartik patel 3 વર્ષ પહેલા

Urmilaba Zala 3 વર્ષ પહેલા

Mohit Kundalia 3 વર્ષ પહેલા

Ruchi 3 વર્ષ પહેલા

Ekta 3 વર્ષ પહેલા

Chintan Gajera 3 વર્ષ પહેલા

Milan Vaja 3 વર્ષ પહેલા

Dharmesh 3 વર્ષ પહેલા

Vijay arvadia 3 વર્ષ પહેલા

Haresh Siddhapura 3 વર્ષ પહેલા

veri good

Ashish Vadadoria 3 વર્ષ પહેલા

Kartik 3 વર્ષ પહેલા

Ankit Patel 3 વર્ષ પહેલા

URMISH 3 વર્ષ પહેલા

Sunil Arya 3 વર્ષ પહેલા

Gulzarali Vakil 3 વર્ષ પહેલા

Bhavisha R. Gokani 3 વર્ષ પહેલા

urvi 3 વર્ષ પહેલા

Solly Fitter 3 વર્ષ પહેલા

Dhiren 3 વર્ષ પહેલા

Paras Padhiya 3 વર્ષ પહેલા

mukesh 3 વર્ષ પહેલા

લાગણીઓ આગળ ક્યાં કોઈ નું ચાલે..

Ankita Amit Modi 3 વર્ષ પહેલા

Viral Bulsara 3 વર્ષ પહેલા

Sultan Singh 3 વર્ષ પહેલા

Deboshree Majumdar 3 વર્ષ પહેલા

Really nice flow of love but suddenly unexpected hurdle...u manage to narrate the situation nicely. Eagerly waiting for the next.

Tejal Vachhani 3 વર્ષ પહેલા

MANSI HARDIK PANCHAL 3 વર્ષ પહેલા

Gor Dimpal Manish 3 વર્ષ પહેલા

Bhagwati I Panchmatiya 3 વર્ષ પહેલા

Sneha Vaibhav 3 વર્ષ પહેલા

Megha Andhariya 3 વર્ષ પહેલા

Vaishali Radia Bhatelia 3 વર્ષ પહેલા

Archi Modi 3 વર્ષ પહેલા

Harsha 3 વર્ષ પહેલા

Nisha Soni 3 વર્ષ પહેલા

Nikunj Dhanesha 3 વર્ષ પહેલા

Jyoti 3 વર્ષ પહેલા

Patel Swapneel 3 વર્ષ પહેલા

Kaju Patel 3 વર્ષ પહેલા

TR Gokani Rupesh 3 વર્ષ પહેલા

Harnesh Modi 3 વર્ષ પહેલા

Asha Gokani 3 વર્ષ પહેલા

Manish Patadia 3 વર્ષ પહેલા

Jinal Gandhi 3 વર્ષ પહેલા

Heena Suchak 3 વર્ષ પહેલા

Foram Shah 3 વર્ષ પહેલા

Bhatti Naishadh 3 વર્ષ પહેલા

please correct some grammar mistakes next time.

Prasil Kapadiya 3 વર્ષ પહેલા