લેખકનું નામ: Rupesh Gokani
સરેરાશ રેટિંગ: (74)
કોફી હાઉસ - પાર્ટ-૮

રેટ કરો અને રિવ્યુ આપો

Dya Rajput 6 માસ પહેલા

Anil Vaghela 8 માસ પહેલા

App 9 માસ પહેલા

chandni chudasama 10 માસ પહેલા

Falguni Vasava 1 વર્ષ પહેલા

Mansi 1 વર્ષ પહેલા

Nayan Bapodariya 1 વર્ષ પહેલા

Tejaswini Gorsiya 1 વર્ષ પહેલા

dipen solanki 1 વર્ષ પહેલા

Namrata Kankotiya 1 વર્ષ પહેલા

Rupen Patel 1 વર્ષ પહેલા

Sodha Mirali 1 વર્ષ પહેલા

Vipul Vaviya 1 વર્ષ પહેલા

Mk Kamini 1 વર્ષ પહેલા

Sagathiya sachin 2 વર્ષ પહેલા

Saima Shaikh 2 વર્ષ પહેલા

Hardik 2 વર્ષ પહેલા

Vishal Patel 2 વર્ષ પહેલા

Jaydipsinh 2 વર્ષ પહેલા

Janki 2 વર્ષ પહેલા

Dipanshi Patel 2 વર્ષ પહેલા

Bharti S Trivedi 2 વર્ષ પહેલા

Hemant Patil 2 વર્ષ પહેલા

Heena 2 વર્ષ પહેલા

Kalpana Parmar 2 વર્ષ પહેલા

Ramila 2 વર્ષ પહેલા

Manoj Joshi 2 વર્ષ પહેલા

Kunal Bhatt 2 વર્ષ પહેલા

Srujan hiral gaurang 2 વર્ષ પહેલા

G P Patel 2 વર્ષ પહેલા

jagruti rathod 2 વર્ષ પહેલા

Darshanamehul 2 વર્ષ પહેલા

Harsh Piprotar 2 વર્ષ પહેલા

Vishal Gosar 2 વર્ષ પહેલા

Jaydip Rathod 2 વર્ષ પહેલા

Megha Bhavsar 2 વર્ષ પહેલા

Nimesh Shukla 2 વર્ષ પહેલા

Hina 2 વર્ષ પહેલા

Dhaval Gohil 2 વર્ષ પહેલા

Mayur Vasoya 2 વર્ષ પહેલા

Virajgiri Gosai 2 વર્ષ પહેલા

Gaurav Rajpara 2 વર્ષ પહેલા

Naeelgani 2 વર્ષ પહેલા

kag 2 વર્ષ પહેલા

Rupesh Gokani 3 વર્ષ પહેલા

Venisa Christian 3 વર્ષ પહેલા

Anjal 3 વર્ષ પહેલા

Bharat Kaneria 3 વર્ષ પહેલા

Komal Sangani Baldha 3 વર્ષ પહેલા

nihi honey 3 વર્ષ પહેલા

Rajni Dhami 3 વર્ષ પહેલા

Mohit Kundalia 3 વર્ષ પહેલા

Patel Swapneel 3 વર્ષ પહેલા

Milan Vaja 3 વર્ષ પહેલા

Dharmesh 3 વર્ષ પહેલા

Manish Patadia 3 વર્ષ પહેલા

Ankit Patel 3 વર્ષ પહેલા

kartik patel 3 વર્ષ પહેલા

Bhaveshkumar K Chudasama 3 વર્ષ પહેલા

Gor Dimpal Manish 3 વર્ષ પહેલા

urvi 3 વર્ષ પહેલા

MANSI HARDIK PANCHAL 3 વર્ષ પહેલા

Prashil Kapadiya 3 વર્ષ પહેલા

Very interesting

Bhavisha R. Gokani 3 વર્ષ પહેલા

Prity Desai 3 વર્ષ પહેલા

Vinal chheda 3 વર્ષ પહેલા

shriram sejpal 3 વર્ષ પહેલા

Pratik Modh 3 વર્ષ પહેલા

Bhagwati I Panchmatiya 3 વર્ષ પહેલા

Chintan Gajera 3 વર્ષ પહેલા

Vaidehi Trivedi 3 વર્ષ પહેલા

Deboshree Majumdar 3 વર્ષ પહેલા

Heena Suchak 3 વર્ષ પહેલા

Asha Gokani 3 વર્ષ પહેલા