લેખકનું નામ: Rupesh Gokani
સરેરાશ રેટિંગ: (200)
કોફી હાઉસ - પાર્ટ-૭

રેટ કરો અને રિવ્યુ આપો

SriiKaushal 2 અઠવાડિયા પહેલા

અંશતઃ. ગોસાઇ ભરતવન 2 અઠવાડિયા પહેલા

Narendra Makwana 3 અઠવાડિયા પહેલા

Sakshi Mehta 2 માસ પહેલા

Anita 5 માસ પહેલા

Dya Rajput 6 માસ પહેલા

Anil Vaghela 8 માસ પહેલા

Shailesh Gohil 9 માસ પહેલા

App 9 માસ પહેલા

Mahendra Thakor 2 વર્ષ પહેલા

Palak Chokshi 9 માસ પહેલા

chandni chudasama 10 માસ પહેલા

Mohamed Husen 10 માસ પહેલા

SAV 10 માસ પહેલા

Chaudhary Alpesh 11 માસ પહેલા

jay rasadiya 11 માસ પહેલા

Riddhi Bhavesh Vasani 12 માસ પહેલા

Dhananjay Prajapati 1 વર્ષ પહેલા

Paliwal Bhoomi 1 વર્ષ પહેલા

Falguni Vasava 1 વર્ષ પહેલા

Mansi 1 વર્ષ પહેલા

Karishma Desai 1 વર્ષ પહેલા

Rahul Chavda 1 વર્ષ પહેલા

Tejaswini Gorsiya 1 વર્ષ પહેલા

Bharti 1 વર્ષ પહેલા

dipen solanki 1 વર્ષ પહેલા

Aneri Patel 1 વર્ષ પહેલા

Namrata Kankotiya 1 વર્ષ પહેલા

Krupali Meghani 1 વર્ષ પહેલા

Sodha Mirali 1 વર્ષ પહેલા

ASHVIN 1 વર્ષ પહેલા

Vipul Vaviya 1 વર્ષ પહેલા

Anal Bhatt 1 વર્ષ પહેલા

Meha Mehta 1 વર્ષ પહેલા

Jignasha Dalwala 1 વર્ષ પહેલા

heart touching story......

Mk Kamini 1 વર્ષ પહેલા

vanrajsinh dodiya 1 વર્ષ પહેલા

wonderful Story

Umang Thakkar 1 વર્ષ પહેલા

Jigisha 1 વર્ષ પહેલા

Vivek Patel 2 વર્ષ પહેલા

PMJ 2 વર્ષ પહેલા

Sagathiya sachin 2 વર્ષ પહેલા

Hansa Patel 2 વર્ષ પહેલા

Jinit Thakkar 2 વર્ષ પહેલા

shruti shah 2 વર્ષ પહેલા

Shruti Patel 2 વર્ષ પહેલા

Radhika Patel 2 વર્ષ પહેલા

Naga Bhochiya 2 વર્ષ પહેલા

Manoj Patel 2 વર્ષ પહેલા

Prashant Pipariya 2 વર્ષ પહેલા

Rakesh Joshi 2 વર્ષ પહેલા

Rupen Patel 2 વર્ષ પહેલા

Saima Shaikh 2 વર્ષ પહેલા

Ketki Jani 2 વર્ષ પહેલા

Nimisha 2 વર્ષ પહેલા

Dev Sota 2 વર્ષ પહેલા

Ami Modi 2 વર્ષ પહેલા

Manisha Gohel 2 વર્ષ પહેલા

Sarfraj Bloch 2 વર્ષ પહેલા

Ashvini Ashvini 2 વર્ષ પહેલા

Hardik 2 વર્ષ પહેલા

Purvi 2 વર્ષ પહેલા

Pratik Nayak 2 વર્ષ પહેલા

Khushma Patel 2 વર્ષ પહેલા

miral 2 વર્ષ પહેલા

Vraj Sheth 2 વર્ષ પહેલા

DR KINJAL KAPADIYA 2 વર્ષ પહેલા

Manisha 2 વર્ષ પહેલા

Punita Sanghani 2 વર્ષ પહેલા

Urja Pathak 2 વર્ષ પહેલા

Mital 2 વર્ષ પહેલા

mahi patel 2 વર્ષ પહેલા

Jagdish Kathiriya 2 વર્ષ પહેલા

Bindu 2 વર્ષ પહેલા

Vishal Patel 2 વર્ષ પહેલા

Pappu Prajapati 2 વર્ષ પહેલા

Beena Hirani 2 વર્ષ પહેલા

Pomesh Shah 2 વર્ષ પહેલા

Vivek Patel 2 વર્ષ પહેલા

Yogi 2 વર્ષ પહેલા

Janki 2 વર્ષ પહેલા

gulam dinath 2 વર્ષ પહેલા

Dipen Barai 2 વર્ષ પહેલા

Vishakha Chaudhari 2 વર્ષ પહેલા

Patel Vijay 2 વર્ષ પહેલા

Ashwin Chauhan 2 વર્ષ પહેલા

Vandana Dave 2 વર્ષ પહેલા

Sonal Jogani 2 વર્ષ પહેલા

Bharti S Trivedi 2 વર્ષ પહેલા

yatri 2 વર્ષ પહેલા

Hitanshi Shah 2 વર્ષ પહેલા

Jaydip Rathod 2 વર્ષ પહેલા

radia jalpesh 2 વર્ષ પહેલા

Urvashiba Sodha 2 વર્ષ પહેલા

Srujan hiral gaurang 2 વર્ષ પહેલા

mita mehta 2 વર્ષ પહેલા

Heena 2 વર્ષ પહેલા

Trupti Dedhia 2 વર્ષ પહેલા

Miral Kumbhani 2 વર્ષ પહેલા

Nehal Padariya 2 વર્ષ પહેલા

Harsh Piprotar 2 વર્ષ પહેલા

jagruti rathod 2 વર્ષ પહેલા

Darshanamehul 2 વર્ષ પહેલા

sunil Nayi 2 વર્ષ પહેલા

Bhavesh Tejani 2 વર્ષ પહેલા

Drashti Patel 2 વર્ષ પહેલા

Manoj Joshi 2 વર્ષ પહેલા

jakkasssss

Alpesh 2 વર્ષ પહેલા

Kalpana Parmar 2 વર્ષ પહેલા

Megha Bhavsar 2 વર્ષ પહેલા

Vishal Gosar 2 વર્ષ પહેલા

Mihir M. Trivedi 2 વર્ષ પહેલા

Ashish 2 વર્ષ પહેલા

Nimesh Shukla 2 વર્ષ પહેલા

Hina 2 વર્ષ પહેલા

ketan patel 2 વર્ષ પહેલા

SINOJIYA DIVYESH 2 વર્ષ પહેલા

Alpesh Barot 2 વર્ષ પહેલા

Bhavin Borkhatariya 2 વર્ષ પહેલા

gopal 2 વર્ષ પહેલા

Rashida Doctor 2 વર્ષ પહેલા

Dhaval Gohil 2 વર્ષ પહેલા

Saroj Bhagat 2 વર્ષ પહેલા

Mayur Vasoya 2 વર્ષ પહેલા

Virajgiri Gosai 2 વર્ષ પહેલા

Hary 2 વર્ષ પહેલા

Gopi Patel 2 વર્ષ પહેલા

Gaurav Rajpara 2 વર્ષ પહેલા

Khushi Bhinde 2 વર્ષ પહેલા

Devang Shah 2 વર્ષ પહેલા

RaDhi 2 વર્ષ પહેલા

Krishna 3 વર્ષ પહેલા

Rupesh Gokani 3 વર્ષ પહેલા

Brijesh prajapati 3 વર્ષ પહેલા

Priya Baraiya 3 વર્ષ પહેલા

Jignasa 3 વર્ષ પહેલા

Mj Makwana Jigar 3 વર્ષ પહેલા

Vasundhara Bhatt 3 વર્ષ પહેલા

Bhut Nirav 3 વર્ષ પહેલા

Venisa Christian 3 વર્ષ પહેલા

Bela Savla 3 વર્ષ પહેલા

Anjal 3 વર્ષ પહેલા

Samira Patel 3 વર્ષ પહેલા

Punit Shrotriya 3 વર્ષ પહેલા

Bharat Kaneria 3 વર્ષ પહેલા

Payal 3 વર્ષ પહેલા

Manisha Jadhav 3 વર્ષ પહેલા

Hema Shah 3 વર્ષ પહેલા

Komal Sangani Baldha 3 વર્ષ પહેલા

nihi honey 3 વર્ષ પહેલા

Kashmira Jadeja 3 વર્ષ પહેલા

Rajni Dhami 3 વર્ષ પહેલા

Mohit Kundalia 3 વર્ષ પહેલા

Very emotional I like that

Ruchi 3 વર્ષ પહેલા

Ekta 3 વર્ષ પહેલા

Milan Vaja 3 વર્ષ પહેલા

એકદમ મસ્ત છે

Dharmesh 3 વર્ષ પહેલા

Vijay arvadia 3 વર્ષ પહેલા

Harsha 3 વર્ષ પહેલા

Manish Patadia 3 વર્ષ પહેલા

Disha Sheth 3 વર્ષ પહેલા

Pradip 3 વર્ષ પહેલા

Devanshi Shukla 3 વર્ષ પહેલા

Yogesh 3 વર્ષ પહેલા

kartik patel 3 વર્ષ પહેલા

Harnesh Modi 3 વર્ષ પહેલા

Hetvi Bhanushali 3 વર્ષ પહેલા

Prashil Kapadiya 3 વર્ષ પહેલા

Viral Bulsara 3 વર્ષ પહેલા

Kaju Patel 3 વર્ષ પહેલા

Trupti Radadiya 3 વર્ષ પહેલા

Gor Dimpal Manish 3 વર્ષ પહેલા

mukesh 3 વર્ષ પહેલા

સાહેબ નવા પાર્ટ જલદી રિલીઝ કરો .. મને દૂરદર્શન ની રામાયણ જોવાની જે તલપ(સન્ડે ટુ સન્ડે) થતી હતી તેવીજ તલપ તમારા કોફી હૉઉઝ વાંચવાની થાય છે..

urvi 3 વર્ષ પહેલા

Prity Desai 3 વર્ષ પહેલા

Bhavisha R. Gokani 3 વર્ષ પહેલા

Heena Suchak 3 વર્ષ પહેલા

niceeee

Swayam Makwana 3 વર્ષ પહેલા

Mitali Solanki 3 વર્ષ પહેલા

Jinal Gandhi 3 વર્ષ પહેલા

Solly Fitter 3 વર્ષ પહેલા

Ashish Vadadoria 3 વર્ષ પહેલા

Sultan Singh 3 વર્ષ પહેલા

mahesh 3 વર્ષ પહેલા

Archi Modi 3 વર્ષ પહેલા

Vaidehi Trivedi 3 વર્ષ પહેલા

Jyoti 3 વર્ષ પહેલા

Patel Swapneel 3 વર્ષ પહેલા

Darshi Bopaliya 3 વર્ષ પહેલા

Chintan Gajera 3 વર્ષ પહેલા

TR Gokani Rupesh 3 વર્ષ પહેલા

Bhagwati I Panchmatiya 3 વર્ષ પહેલા

bahu sundar varnno thi sabhar, bhavo nu anupam ane anuroop varnan.

Deboshree Majumdar 3 વર્ષ પહેલા

Pratik Modh 3 વર્ષ પહેલા

Ravi Rajyaguru 3 વર્ષ પહેલા

Asha Gokani 3 વર્ષ પહેલા

Saiju 3 વર્ષ પહેલા

Patel 3 વર્ષ પહેલા

Soni Ruchi 3 વર્ષ પહેલા

MANSI HARDIK PANCHAL 3 વર્ષ પહેલા