લેખકનું નામ: Rupesh Gokani
સરેરાશ રેટિંગ: (204)
કોફી હાઉસ - પાર્ટ-૬

રેટ કરો અને રિવ્યુ આપો

SriiKaushal 2 અઠવાડિયા પહેલા

અંશતઃ. ગોસાઇ ભરતવન 3 અઠવાડિયા પહેલા

Narendra Makwana 3 અઠવાડિયા પહેલા

dhiren parmar 2 માસ પહેલા

Anita 5 માસ પહેલા

Dya Rajput 6 માસ પહેલા

Anil Vaghela 8 માસ પહેલા

Shailesh Gohil 9 માસ પહેલા

App 9 માસ પહેલા

Mahendra Thakor 9 માસ પહેલા

Palak Chokshi 9 માસ પહેલા

Alopi 9 માસ પહેલા

Anika 9 માસ પહેલા

chandni chudasama 10 માસ પહેલા

Mohamed Husen 10 માસ પહેલા

Chaudhary Alpesh 11 માસ પહેલા

jay rasadiya 2 વર્ષ પહેલા

Riddhi Bhavesh Vasani 12 માસ પહેલા

Dhananjay Prajapati 1 વર્ષ પહેલા

Paliwal Bhoomi 1 વર્ષ પહેલા

Falguni Vasava 1 વર્ષ પહેલા

Kirti Christian 1 વર્ષ પહેલા

Kelvin Chandani 1 વર્ષ પહેલા

DHARA GOHIL 1 વર્ષ પહેલા

Mansi 1 વર્ષ પહેલા

Manisha Solanki 1 વર્ષ પહેલા

Gunjan Kalyani 1 વર્ષ પહેલા

Karishma Desai 1 વર્ષ પહેલા

Rahul Chavda 1 વર્ષ પહેલા

Nandlal Kukreja 1 વર્ષ પહેલા

Bharti 1 વર્ષ પહેલા

dipen solanki 1 વર્ષ પહેલા

Namrata Kankotiya 1 વર્ષ પહેલા

Krupali Meghani 1 વર્ષ પહેલા

Sodha Mirali 1 વર્ષ પહેલા

ASHVIN 1 વર્ષ પહેલા

Vipul Vaviya 1 વર્ષ પહેલા

Anal Bhatt 1 વર્ષ પહેલા

Meha Mehta 1 વર્ષ પહેલા

Mk Kamini 1 વર્ષ પહેલા

vanrajsinh dodiya 1 વર્ષ પહેલા

Umang Thakkar 1 વર્ષ પહેલા

Jigisha 1 વર્ષ પહેલા

Vivek Patel 2 વર્ષ પહેલા

Sagathiya sachin 2 વર્ષ પહેલા

Jinit Thakkar 2 વર્ષ પહેલા

shruti shah 2 વર્ષ પહેલા

krutika 2 વર્ષ પહેલા

Shruti Patel 2 વર્ષ પહેલા

Radhika Patel 2 વર્ષ પહેલા

Naga Bhochiya 2 વર્ષ પહેલા

Manoj Patel 2 વર્ષ પહેલા

Prashant Pipariya 2 વર્ષ પહેલા

Rakesh Joshi 2 વર્ષ પહેલા

Kunj Dani 2 વર્ષ પહેલા

Saima Shaikh 2 વર્ષ પહેલા

Ketki Jani 2 વર્ષ પહેલા

Panna Sejpal 2 વર્ષ પહેલા

Nimisha 2 વર્ષ પહેલા

Dev Sota 2 વર્ષ પહેલા

Ami Modi 2 વર્ષ પહેલા

Manisha Gohel 2 વર્ષ પહેલા

Sarfraj Bloch 2 વર્ષ પહેલા

Rupen Patel 2 વર્ષ પહેલા

Ashvini Ashvini 2 વર્ષ પહેલા

Purvi 2 વર્ષ પહેલા

dhara soni 2 વર્ષ પહેલા

Khushma Patel 2 વર્ષ પહેલા

miral 2 વર્ષ પહેલા

Vraj Sheth 2 વર્ષ પહેલા

DR KINJAL KAPADIYA 2 વર્ષ પહેલા

Manisha 2 વર્ષ પહેલા

Urja Pathak 2 વર્ષ પહેલા

Mital 2 વર્ષ પહેલા

Vishal Patel 2 વર્ષ પહેલા

Pappu Prajapati 2 વર્ષ પહેલા

Beena Hirani 2 વર્ષ પહેલા

Vivek Patel 2 વર્ષ પહેલા

Anal Dhrangadhariya 2 વર્ષ પહેલા

Janki 2 વર્ષ પહેલા

nihar talaviya 2 વર્ષ પહેલા

Anjali 2 વર્ષ પહેલા

Dipen Barai 2 વર્ષ પહેલા

Vishakha Chaudhari 2 વર્ષ પહેલા

Patel Vijay 2 વર્ષ પહેલા

Ashwin Chauhan 2 વર્ષ પહેલા

Vandana Dave 2 વર્ષ પહેલા

Dipanshi Patel 2 વર્ષ પહેલા

Bharti S Trivedi 2 વર્ષ પહેલા

yatri 2 વર્ષ પહેલા

Hitanshi Shah 2 વર્ષ પહેલા

Hiren Kavad 2 વર્ષ પહેલા

Jaydip Rathod 2 વર્ષ પહેલા

radia jalpesh 2 વર્ષ પહેલા

Urvashiba Sodha 2 વર્ષ પહેલા

Srujan hiral gaurang 2 વર્ષ પહેલા

mita mehta 2 વર્ષ પહેલા

Drashti Patel 2 વર્ષ પહેલા

Pooja Mirani 2 વર્ષ પહેલા

Riyaz 2 વર્ષ પહેલા

next part

Harsh Piprotar 2 વર્ષ પહેલા

Mihir M. Trivedi 2 વર્ષ પહેલા

Heena 2 વર્ષ પહેલા

Bhavesh Tejani 2 વર્ષ પહેલા

Alpesh 2 વર્ષ પહેલા

Saroj Bhagat 2 વર્ષ પહેલા

Trupti Dedhia 2 વર્ષ પહેલા

ketuk patel 2 વર્ષ પહેલા

jagruti rathod 2 વર્ષ પહેલા

Darshanamehul 2 વર્ષ પહેલા

Harshad Prajapati 2 વર્ષ પહેલા

Sura Darbar 2 વર્ષ પહેલા

Megha Bhavsar 2 વર્ષ પહેલા

Kunal Bhatt 2 વર્ષ પહેલા

Vishal Gosar 2 વર્ષ પહેલા

Manoj Joshi 2 વર્ષ પહેલા

Taran Aparnathi 2 વર્ષ પહેલા

jagruti solanki 2 વર્ષ પહેલા

Narendra patel 2 વર્ષ પહેલા

Nimesh Shukla 2 વર્ષ પહેલા

Ashish 2 વર્ષ પહેલા

Hina 2 વર્ષ પહેલા

SINOJIYA DIVYESH 2 વર્ષ પહેલા

Alpesh Barot 2 વર્ષ પહેલા

Bhavin Borkhatariya 2 વર્ષ પહેલા

gopal 2 વર્ષ પહેલા

Rashida Doctor 2 વર્ષ પહેલા

Dhaval Gohil 2 વર્ષ પહેલા

Nikita Jagani 2 વર્ષ પહેલા

Mayur Vasoya 2 વર્ષ પહેલા

Hary 2 વર્ષ પહેલા

Virajgiri Gosai 2 વર્ષ પહેલા

Gopi Patel 2 વર્ષ પહેલા

Gaurav Rajpara 2 વર્ષ પહેલા

Khushi Bhinde 2 વર્ષ પહેલા

Devang Shah 2 વર્ષ પહેલા

Naeelgani 2 વર્ષ પહેલા

Rupesh Gokani 3 વર્ષ પહેલા

Brijesh prajapati 3 વર્ષ પહેલા

Priya Baraiya 3 વર્ષ પહેલા

Jignasa 3 વર્ષ પહેલા

Mj Makwana Jigar 3 વર્ષ પહેલા

Bhut Nirav 3 વર્ષ પહેલા

Venisa Christian 3 વર્ષ પહેલા

Anjal 3 વર્ષ પહેલા

Bela Savla 3 વર્ષ પહેલા

Samira Patel 3 વર્ષ પહેલા

Punit Shrotriya 3 વર્ષ પહેલા

Priyansh Parmar 3 વર્ષ પહેલા

Bharat Kaneria 3 વર્ષ પહેલા

Hema Shah 3 વર્ષ પહેલા

Komal Sangani Baldha 3 વર્ષ પહેલા

nihi honey 3 વર્ષ પહેલા

Kashmira Jadeja 3 વર્ષ પહેલા

Rajni Dhami 3 વર્ષ પહેલા

Mohit Kundalia 3 વર્ષ પહેલા

Ruchi 3 વર્ષ પહેલા

Ekta 3 વર્ષ પહેલા

Jogesh Purohit 3 વર્ષ પહેલા

Milan Vaja 3 વર્ષ પહેલા

Dharmesh 3 વર્ષ પહેલા

Vijay arvadia 3 વર્ષ પહેલા

Manish Patadia 3 વર્ષ પહેલા

Pradip 3 વર્ષ પહેલા

Devanshi Shukla 3 વર્ષ પહેલા

Archana Bhatt Patel 3 વર્ષ પહેલા

Yogesh 3 વર્ષ પહેલા

Tanu 3 વર્ષ પહેલા

Prashil Kapadiya 3 વર્ષ પહેલા

Varsha 3 વર્ષ પહેલા

Kano Vaghasiya 3 વર્ષ પહેલા

Trupti Radadiya 3 વર્ષ પહેલા

urvi 3 વર્ષ પહેલા

Jinal Gandhi 3 વર્ષ પહેલા

Patel Swapneel 3 વર્ષ પહેલા

Heena Suchak 3 વર્ષ પહેલા

Soni Ruchi 3 વર્ષ પહેલા

Sneha Cutlarywala 3 વર્ષ પહેલા

Hetvi Bhanushali 3 વર્ષ પહેલા

prey saame duvidha chhe abhyaas ane kaarkirdi per dhyaan kendrit karvu k potaana prem per..

Geeta Chauhan 3 વર્ષ પહેલા

Darshi Bopaliya 3 વર્ષ પહેલા

Jyoti 3 વર્ષ પહેલા

TR Gokani Rupesh 3 વર્ષ પહેલા

kalpesh 3 વર્ષ પહેલા

Viral Bulsara 3 વર્ષ પહેલા

mahesh 3 વર્ષ પહેલા

Vinal chheda 3 વર્ષ પહેલા

Nishita patel 3 વર્ષ પહેલા

Solly Fitter 3 વર્ષ પહેલા

Prity Desai 3 વર્ષ પહેલા

Pratik Modh 3 વર્ષ પહેલા

mukesh 3 વર્ષ પહેલા

Gor Dimpal Manish 3 વર્ષ પહેલા

Archi Modi 3 વર્ષ પહેલા

Deboshree Majumdar 3 વર્ષ પહેલા

Really very good going & also Heart-Touching.

Ashish Vadadoria 3 વર્ષ પહેલા

kartik patel 3 વર્ષ પહેલા

Chintan Gajera 3 વર્ષ પહેલા

Saiju 3 વર્ષ પહેલા

Bhatti Naishadh 3 વર્ષ પહેલા

વાહ...વાહ...વાહ રૂપેશભાઈ બોવ એટલે બોવ જ સરસ ભાગ.

Bhavisha R. Gokani 3 વર્ષ પહેલા

Bhagwati I Panchmatiya 3 વર્ષ પહેલા

Asha Gokani 3 વર્ષ પહેલા

MANSI HARDIK PANCHAL 3 વર્ષ પહેલા