લેખકનું નામ: Rupesh Gokani
સરેરાશ રેટિંગ: (84)
કોફી હાઉસ - પાર્ટ-૫

રેટ કરો અને રિવ્યુ આપો

Narendra Makwana 3 અઠવાડિયા પહેલા

Dya Rajput 6 માસ પહેલા

Anil Vaghela 8 માસ પહેલા

DHARA GOHIL 1 વર્ષ પહેલા

Mansi 1 વર્ષ પહેલા

dipen solanki 1 વર્ષ પહેલા

Namrata Kankotiya 1 વર્ષ પહેલા

Vipul Vaviya 1 વર્ષ પહેલા

Mk Kamini 1 વર્ષ પહેલા

Sagathiya sachin 2 વર્ષ પહેલા

Rupen Patel 2 વર્ષ પહેલા

Janki 2 વર્ષ પહેલા

Anjali 2 વર્ષ પહેલા

Patel Vijay 2 વર્ષ પહેલા

Jaydip Rathod 2 વર્ષ પહેલા

Srujan hiral gaurang 2 વર્ષ પહેલા

Harsh Piprotar 2 વર્ષ પહેલા

mita mehta 2 વર્ષ પહેલા

jagruti rathod 2 વર્ષ પહેલા

Manoj Joshi 2 વર્ષ પહેલા

exited for next upadate.....

Darshanamehul 2 વર્ષ પહેલા

Krishna Nirav 2 વર્ષ પહેલા

Vishal Gosar 2 વર્ષ પહેલા

Saroj Bhagat 2 વર્ષ પહેલા

Trupti Dedhia 2 વર્ષ પહેલા

Charmin Patel 2 વર્ષ પહેલા

jay rasadiya 2 વર્ષ પહેલા

Ketul Patel 2 વર્ષ પહેલા

Nimesh Shukla 2 વર્ષ પહેલા

Hina 2 વર્ષ પહેલા

Alpesh Barot 2 વર્ષ પહેલા

Dhaval Gohil 2 વર્ષ પહેલા

Mayur Vasoya 2 વર્ષ પહેલા

Gaurav Rajpara 2 વર્ષ પહેલા

Rupesh Gokani 3 વર્ષ પહેલા

Venisa Christian 3 વર્ષ પહેલા

Anjal 3 વર્ષ પહેલા

Shekhaliya Hitesh 3 વર્ષ પહેલા

Hardik Desai 3 વર્ષ પહેલા

Komal Sangani Baldha 3 વર્ષ પહેલા

nihi honey 3 વર્ષ પહેલા

Rajni Dhami 3 વર્ષ પહેલા

Mohit Kundalia 3 વર્ષ પહેલા

Milan Vaja 3 વર્ષ પહેલા

Dharmesh 3 વર્ષ પહેલા

Manish Patadia 3 વર્ષ પહેલા

Archana Bhatt Patel 3 વર્ષ પહેલા

Tanu 3 વર્ષ પહેલા

A.p. Zalariya 3 વર્ષ પહેલા

Vishal Naika 3 વર્ષ પહેલા

Prashil Kapadiya 3 વર્ષ પહેલા

Kano Vaghasiya 3 વર્ષ પહેલા

Patel Swapneel 3 વર્ષ પહેલા

Archi Modi 3 વર્ષ પહેલા

Khyati Kava 3 વર્ષ પહેલા

Foram Shah 3 વર્ષ પહેલા

Solly Fitter 3 વર્ષ પહેલા

Pratik Modh 3 વર્ષ પહેલા

Sneha Cutlarywala 3 વર્ષ પહેલા

Gor Dimpal Manish 3 વર્ષ પહેલા

Nisha Bharucha 3 વર્ષ પહેલા

Chintan Gajera 3 વર્ષ પહેલા

Heena Suchak 3 વર્ષ પહેલા

Kirti 3 વર્ષ પહેલા

kalpesh 3 વર્ષ પહેલા

MANSI HARDIK PANCHAL 3 વર્ષ પહેલા

Ashish Vadadoria 3 વર્ષ પહેલા

Viral Bulsara 3 વર્ષ પહેલા

Krutii 3 વર્ષ પહેલા

urvi 3 વર્ષ પહેલા

mukesh 3 વર્ષ પહેલા

Nikunj Dhanesha 3 વર્ષ પહેલા

Deboshree Majumdar 3 વર્ષ પહેલા

TR Gokani Rupesh 3 વર્ષ પહેલા

Amitkumar Soni 3 વર્ષ પહેલા

પ્રણય અને અભ્યાસ ની કાયમી કશ્મકશ

kartik patel 3 વર્ષ પહેલા

Jigna Patel 3 વર્ષ પહેલા

Pinal Shah 3 વર્ષ પહેલા

Bhatti Naishadh 3 વર્ષ પહેલા

Asha Gokani 3 વર્ષ પહેલા

Mehul Soni 3 વર્ષ પહેલા

khub j saras

Chetan Gajjar 3 વર્ષ પહેલા

Vijay 3 વર્ષ પહેલા

saras

Bhavisha R. Gokani 3 વર્ષ પહેલા