લેખકનું નામ: Rupesh Gokani
સરેરાશ રેટિંગ: (222)
કોફી હાઉસ - પાર્ટ ૪

રેટ કરો અને રિવ્યુ આપો

SriiKaushal 3 અઠવાડિયા પહેલા

અંશતઃ. ગોસાઇ ભરતવન 3 અઠવાડિયા પહેલા

Narendra Makwana 3 અઠવાડિયા પહેલા

delhaniya prakash 4 માસ પહેલા

Anita 6 માસ પહેલા

Dya Rajput 6 માસ પહેલા

Anil Vaghela 8 માસ પહેલા

Shailesh Gohil 9 માસ પહેલા

App 9 માસ પહેલા

Mahendra Thakor 9 માસ પહેલા

Alopi 9 માસ પહેલા

Palak Chokshi 9 માસ પહેલા

chandni chudasama 10 માસ પહેલા

Mohamed Husen 10 માસ પહેલા

SAV 10 માસ પહેલા

Chaudhary Alpesh 11 માસ પહેલા

Riddhi Bhavesh Vasani 12 માસ પહેલા

Ashish Naik 1 વર્ષ પહેલા

Dhananjay Prajapati 1 વર્ષ પહેલા

Falguni Vasava 1 વર્ષ પહેલા

Kirti Christian 1 વર્ષ પહેલા

Kelvin Chandani 1 વર્ષ પહેલા

Mansi 1 વર્ષ પહેલા

Karishma Desai 1 વર્ષ પહેલા

Rahul Chavda 1 વર્ષ પહેલા

Bharti 1 વર્ષ પહેલા

Monika Chavda 1 વર્ષ પહેલા

dipen solanki 1 વર્ષ પહેલા

Aneri Patel 1 વર્ષ પહેલા

Arnit 1 વર્ષ પહેલા

Namrata Kankotiya 1 વર્ષ પહેલા

Raju 1 વર્ષ પહેલા

Krupali Meghani 1 વર્ષ પહેલા

Sodha Mirali 1 વર્ષ પહેલા

ASHVIN 1 વર્ષ પહેલા

Vipul Vaviya 1 વર્ષ પહેલા

Anal Bhatt 1 વર્ષ પહેલા

Meha Mehta 1 વર્ષ પહેલા

Mk Kamini 1 વર્ષ પહેલા

vanrajsinh dodiya 1 વર્ષ પહેલા

Umang Thakkar 1 વર્ષ પહેલા

Jigisha 1 વર્ષ પહેલા

Kumud Tank 2 વર્ષ પહેલા

Sagathiya sachin 2 વર્ષ પહેલા

Hansa Patel 2 વર્ષ પહેલા

Jinit Thakkar 2 વર્ષ પહેલા

shruti shah 2 વર્ષ પહેલા

Shruti Patel 2 વર્ષ પહેલા

Radhika Patel 2 વર્ષ પહેલા

Naga Bhochiya 2 વર્ષ પહેલા

Manoj Patel 2 વર્ષ પહેલા

Prashant Pipariya 2 વર્ષ પહેલા

Rakesh Joshi 2 વર્ષ પહેલા

Sikander Khan 2 વર્ષ પહેલા

Saima Shaikh 2 વર્ષ પહેલા

Ketki Jani 2 વર્ષ પહેલા

speechless story

Nimisha 2 વર્ષ પહેલા

Dev Sota 2 વર્ષ પહેલા

Panna Sejpal 2 વર્ષ પહેલા

Ami Modi 2 વર્ષ પહેલા

akshay shah 2 વર્ષ પહેલા

Manisha Thobhani Jatania 2 વર્ષ પહેલા

Mitesh Chaudhari 2 વર્ષ પહેલા

Manisha Gohel 2 વર્ષ પહેલા

Hardik 2 વર્ષ પહેલા

Ashvini Ashvini 2 વર્ષ પહેલા

Purvi 2 વર્ષ પહેલા

Rupen Patel 2 વર્ષ પહેલા

Sarfraj Bloch 2 વર્ષ પહેલા

Khushma Patel 2 વર્ષ પહેલા

miral 2 વર્ષ પહેલા

DR KINJAL KAPADIYA 2 વર્ષ પહેલા

Manisha 2 વર્ષ પહેલા

Ashish 2 વર્ષ પહેલા

Ankit 2 વર્ષ પહેલા

Urja Pathak 2 વર્ષ પહેલા

Paliwal Bhoomi 2 વર્ષ પહેલા

Jaydeep VanRaj 2 વર્ષ પહેલા

Vishal Patel 2 વર્ષ પહેલા

Pappu Prajapati 2 વર્ષ પહેલા

Beena Hirani 2 વર્ષ પહેલા

Vivek Patel 2 વર્ષ પહેલા

Janki 2 વર્ષ પહેલા

Yogi 2 વર્ષ પહેલા

Anjali 2 વર્ષ પહેલા

Anal Dhrangadhariya 2 વર્ષ પહેલા

gulam dinath 2 વર્ષ પહેલા

Nishita 2 વર્ષ પહેલા

Dipen Barai 2 વર્ષ પહેલા

Patel Vijay 2 વર્ષ પહેલા

Vandana Dave 2 વર્ષ પહેલા

Bharti S Trivedi 2 વર્ષ પહેલા

Jaydip Rathod 2 વર્ષ પહેલા

Srujan hiral gaurang 2 વર્ષ પહેલા

Pooja Mirani 2 વર્ષ પહેલા

Harsh Piprotar 2 વર્ષ પહેલા

Mihir M. Trivedi 2 વર્ષ પહેલા

jagruti rathod 2 વર્ષ પહેલા

jay rasadiya 2 વર્ષ પહેલા

Ashwin Chauhan 2 વર્ષ પહેલા

Vishakha Chaudhari 2 વર્ષ પહેલા

mita mehta 2 વર્ષ પહેલા

Nehal Padariya 2 વર્ષ પહેલા

Dr Smit Mehta 2 વર્ષ પહેલા

Alpesh 2 વર્ષ પહેલા

kruti Patel 2 વર્ષ પહેલા

Dhvani Patel 2 વર્ષ પહેલા

Manoj Joshi 2 વર્ષ પહેલા

mast...

Heena 2 વર્ષ પહેલા

Hitanshi Shah 2 વર્ષ પહેલા

ketuk patel 2 વર્ષ પહેલા

Trupti Dedhia 2 વર્ષ પહેલા

Darshanamehul 2 વર્ષ પહેલા

Ketul Patel 2 વર્ષ પહેલા

Bhavesh Tejani 2 વર્ષ પહેલા

Vishal Gosar 2 વર્ષ પહેલા

Kunal Bhatt 2 વર્ષ પહેલા

Kalpana Parmar 2 વર્ષ પહેલા

Narendra patel 2 વર્ષ પહેલા

Hina 2 વર્ષ પહેલા

SINOJIYA DIVYESH 2 વર્ષ પહેલા

Alpesh Barot 2 વર્ષ પહેલા

Bhavin Borkhatariya 2 વર્ષ પહેલા

Rashida Doctor 2 વર્ષ પહેલા

gopal 2 વર્ષ પહેલા

Nikita Jagani 2 વર્ષ પહેલા

Mayur Vasoya 2 વર્ષ પહેલા

Virajgiri Gosai 2 વર્ષ પહેલા

Arun Sakariya 2 વર્ષ પહેલા

Gopi Patel 2 વર્ષ પહેલા

Saroj Bhagat 2 વર્ષ પહેલા

Jignesh Mesvaniya 2 વર્ષ પહેલા

Gaurav Rajpara 2 વર્ષ પહેલા

Khushi Bhinde 2 વર્ષ પહેલા

Roshni 2 વર્ષ પહેલા

Naeelgani 2 વર્ષ પહેલા

Purnima 2 વર્ષ પહેલા

Krupa Makwana 2 વર્ષ પહેલા

Rupesh Gokani 3 વર્ષ પહેલા

Geeta Chauhan 3 વર્ષ પહેલા

Brijesh prajapati 3 વર્ષ પહેલા

Priya Baraiya 3 વર્ષ પહેલા

Mj Makwana Jigar 3 વર્ષ પહેલા

Bhut Nirav 3 વર્ષ પહેલા

Vasundhara Bhatt 3 વર્ષ પહેલા

Venisa Christian 3 વર્ષ પહેલા

Bela Savla 3 વર્ષ પહેલા

Punit Shrotriya 3 વર્ષ પહેલા

Bharat Kaneria 3 વર્ષ પહેલા

Sandip 3 વર્ષ પહેલા

Hardik Desai 3 વર્ષ પહેલા

Sheetal Rathod 3 વર્ષ પહેલા

Manisha 3 વર્ષ પહેલા

Siddik Amin 3 વર્ષ પહેલા

Hema Shah 3 વર્ષ પહેલા

Komal Sangani Baldha 3 વર્ષ પહેલા

nihi honey 3 વર્ષ પહેલા

Kashmira Jadeja 3 વર્ષ પહેલા

Rajni Dhami 3 વર્ષ પહેલા

Mohit Kundalia 3 વર્ષ પહેલા

Ruchi 3 વર્ષ પહેલા

Ekta 3 વર્ષ પહેલા

Jogesh Purohit 3 વર્ષ પહેલા

Ruchi Adhvaryu 3 વર્ષ પહેલા

Milan Vaja 3 વર્ષ પહેલા

Dharmesh 3 વર્ષ પહેલા

Vijay arvadia 3 વર્ષ પહેલા

I like

Harsha 3 વર્ષ પહેલા

Manish Patadia 3 વર્ષ પહેલા

Ruchi Bansal Agrawal 3 વર્ષ પહેલા

Archana Bhatt Patel 3 વર્ષ પહેલા

Yogesh 3 વર્ષ પહેલા

Tanu 3 વર્ષ પહેલા

A.p. Zalariya 3 વર્ષ પહેલા

Prashil Kapadiya 3 વર્ષ પહેલા

Jay Somnath 3 વર્ષ પહેલા

Trupti Radadiya 3 વર્ષ પહેલા

Jinal Gandhi 3 વર્ષ પહેલા

Patel Swapneel 3 વર્ષ પહેલા

Gor Dimpal Manish 3 વર્ષ પહેલા

Harnesh Modi 3 વર્ષ પહેલા

Kirti 3 વર્ષ પહેલા

Ahir Maulik Bhuva 3 વર્ષ પહેલા

Bhavisha R. Gokani 3 વર્ષ પહેલા

Bhatti Naishadh 3 વર્ષ પહેલા

mukesh 3 વર્ષ પહેલા

ખરેખર વાંચીવાની માજા આવે છે...નવા ભાગની રાહ જોવાઇ તેમ નથી, મારા ગ્રુપમાં પણ એક પ્રવીણભાઈ છે જે 65+ છે અને એમને પણ લગ્નનથી કર્યા..

Archi Modi 3 વર્ષ પહેલા

Prity Desai 3 વર્ષ પહેલા

Lata Patel 3 વર્ષ પહેલા

Solly Fitter 3 વર્ષ પહેલા

purvi 3 વર્ષ પહેલા

Sneha Cutlarywala 3 વર્ષ પહેલા

Ami Desai 3 વર્ષ પહેલા

Viral Bulsara 3 વર્ષ પહેલા

Geeta Chauhan 3 વર્ષ પહેલા

Darshi Bopaliya 3 વર્ષ પહેલા

Sultan Singh 3 વર્ષ પહેલા

kartik patel 3 વર્ષ પહેલા

Grishma Thakkar 3 વર્ષ પહેલા

Jyoti 3 વર્ષ પહેલા

Deboshree Majumdar 3 વર્ષ પહેલા

Bhagwati I Panchmatiya 3 વર્ષ પહેલા

Sweetu 3 વર્ષ પહેલા

very cool pn hju b continue curiosity vadhe che sir jaldi part 5 Muko

TR Gokani Rupesh 3 વર્ષ પહેલા

Geet Patel 3 વર્ષ પહેલા

Heena Suchak 3 વર્ષ પહેલા

Ashish Vadadoria 3 વર્ષ પહેલા

meghna mehta 3 વર્ષ પહેલા

Chintan Gajera 3 વર્ષ પહેલા

Nikunj Dhanesha 3 વર્ષ પહેલા

Pinal Shah 3 વર્ષ પહેલા

kalpesh 3 વર્ષ પહેલા

urvi 3 વર્ષ પહેલા

MANSI HARDIK PANCHAL 3 વર્ષ પહેલા

Unita Parmar 3 વર્ષ પહેલા

Nishita patel 3 વર્ષ પહેલા

Samira Patel 3 વર્ષ પહેલા

Anjal 3 વર્ષ પહેલા

mahesh 3 વર્ષ પહેલા

Asha Gokani 3 વર્ષ પહેલા

Er Himanshu Kanthariya 3 વર્ષ પહેલા

Jatin Bhatt 1 વર્ષ પહેલા

Amazing !!!!!!!!!!! Book vanchi ne bahu j maja avi