લેખકનું નામ: Rupesh Gokani
સરેરાશ રેટિંગ: (266)
કોફી હાઉસ - પાર્ટ ૨

રેટ કરો અને રિવ્યુ આપો

અંશતઃ. ગોસાઇ ભરતવન 3 અઠવાડિયા પહેલા

Narendra Makwana 3 અઠવાડિયા પહેલા

Hemangi Nakum 2 માસ પહેલા

dhiren parmar 3 માસ પહેલા

Vaidehi 4 માસ પહેલા

Anita 6 માસ પહેલા

Dya Rajput 6 માસ પહેલા

Anil Vaghela 8 માસ પહેલા

Shailesh Gohil 9 માસ પહેલા

App 9 માસ પહેલા

Mahendra Thakor 9 માસ પહેલા

Jyotindra Mehta 9 માસ પહેલા

Palak Chokshi 9 માસ પહેલા

Payal Mehta 9 માસ પહેલા

chandni chudasama 10 માસ પહેલા

Mohamed Husen 10 માસ પહેલા

qa

SAV 10 માસ પહેલા

Chaudhary Alpesh 11 માસ પહેલા

Riddhi Bhavesh Vasani 12 માસ પહેલા

Nirav 1 વર્ષ પહેલા

Dhananjay Prajapati 1 વર્ષ પહેલા

Paliwal Bhoomi 1 વર્ષ પહેલા

Falguni Vasava 1 વર્ષ પહેલા

Kirti Christian 3 વર્ષ પહેલા

Kelvin Chandani 1 વર્ષ પહેલા

Priya Mehta 1 વર્ષ પહેલા

Mansi 1 વર્ષ પહેલા

Karishma Desai 1 વર્ષ પહેલા

Rahul Chavda 1 વર્ષ પહેલા

Sonal Karia 1 વર્ષ પહેલા

Bharti 1 વર્ષ પહેલા

Monika Chavda 1 વર્ષ પહેલા

dipen solanki 1 વર્ષ પહેલા

Vivek 1 વર્ષ પહેલા

Arnit 1 વર્ષ પહેલા

Abhi 1 વર્ષ પહેલા

Namrata Kankotiya 1 વર્ષ પહેલા

Raju 1 વર્ષ પહેલા

Krupali Meghani 1 વર્ષ પહેલા

Ashiya Mothiya 1 વર્ષ પહેલા

Sodha Mirali 1 વર્ષ પહેલા

Amita Patel 1 વર્ષ પહેલા

ASHVIN 1 વર્ષ પહેલા

Anal Bhatt 1 વર્ષ પહેલા

Vipul Vaviya 1 વર્ષ પહેલા

Meha Mehta 1 વર્ષ પહેલા

Mk Kamini 1 વર્ષ પહેલા

vanrajsinh dodiya 1 વર્ષ પહેલા

Umang Thakkar 1 વર્ષ પહેલા

Jigisha 1 વર્ષ પહેલા

Parth Mardiya 2 વર્ષ પહેલા

Vivek Patel 2 વર્ષ પહેલા

PMJ 2 વર્ષ પહેલા

Sagathiya sachin 2 વર્ષ પહેલા

Hansa Patel 2 વર્ષ પહેલા

Jinit Thakkar 2 વર્ષ પહેલા

shruti shah 2 વર્ષ પહેલા

Shruti Patel 2 વર્ષ પહેલા

Radhika Patel 2 વર્ષ પહેલા

rajesh patel 2 વર્ષ પહેલા

Deep Gheewala 2 વર્ષ પહેલા

Manoj Patel 2 વર્ષ પહેલા

Prashant Pipariya 2 વર્ષ પહેલા

Rakesh Joshi 2 વર્ષ પહેલા

Saima Shaikh 2 વર્ષ પહેલા

Ketki Jani 2 વર્ષ પહેલા

Kinjal 2 વર્ષ પહેલા

Dev Sota 2 વર્ષ પહેલા

Nimisha 2 વર્ષ પહેલા

Panna Sejpal 2 વર્ષ પહેલા

Chintu 2 વર્ષ પહેલા

Mitesh Chaudhari 2 વર્ષ પહેલા

Swati Jobanputra 2 વર્ષ પહેલા

Manisha Gohel 2 વર્ષ પહેલા

Purvi 2 વર્ષ પહેલા

Sarfraj Bloch 2 વર્ષ પહેલા

Rabari PUNESH 2 વર્ષ પહેલા

V v good

Rupen Patel 2 વર્ષ પહેલા

હરકિશન મહેતા ની નવલકથા મને પણ વાંચવી ગમે છે.

Bindu 2 વર્ષ પહેલા

Rahul Vala 2 વર્ષ પહેલા

Haresh M Kotadiya 2 વર્ષ પહેલા

Krupali Tukadiya 2 વર્ષ પહેલા

DR KINJAL KAPADIYA 2 વર્ષ પહેલા

Manisha 2 વર્ષ પહેલા

Vraj Sheth 2 વર્ષ પહેલા

Ashish 2 વર્ષ પહેલા

Mohit Ghoghari 2 વર્ષ પહેલા

Urja Pathak 2 વર્ષ પહેલા

Harshil Parekh 2 વર્ષ પહેલા

mahi patel 2 વર્ષ પહેલા

Jaydeep VanRaj 2 વર્ષ પહેલા

Vishal Patel 2 વર્ષ પહેલા

KINJAL CHAUDHARI 2 વર્ષ પહેલા

Fukki 2 વર્ષ પહેલા

Beena Hirani 2 વર્ષ પહેલા

Vivek Patel 2 વર્ષ પહેલા

Janki 2 વર્ષ પહેલા

Anjali 2 વર્ષ પહેલા

Anal Dhrangadhariya 2 વર્ષ પહેલા

gulam dinath 2 વર્ષ પહેલા

Dipen Barai 2 વર્ષ પહેલા

Nishita 2 વર્ષ પહેલા

Patel Vijay 2 વર્ષ પહેલા

Vandana Dave 2 વર્ષ પહેલા

Bharti S Trivedi 2 વર્ષ પહેલા

yatri 2 વર્ષ પહેલા

Kalpana Patel 2 વર્ષ પહેલા

Jaydip Rathod 2 વર્ષ પહેલા

Urvashiba Sodha 2 વર્ષ પહેલા

Srujan hiral gaurang 2 વર્ષ પહેલા

Harsh Piprotar 2 વર્ષ પહેલા

Pooja Mirani 2 વર્ષ પહેલા

Mihir M. Trivedi 2 વર્ષ પહેલા

jagruti rathod 2 વર્ષ પહેલા

Unnatii J Naik 2 વર્ષ પહેલા

jay rasadiya 2 વર્ષ પહેલા

Kalpana Parmar 2 વર્ષ પહેલા

Drashti Patel 2 વર્ષ પહેલા

Dr Smit Mehta 2 વર્ષ પહેલા

Ashwin Chauhan 2 વર્ષ પહેલા

Alpesh 2 વર્ષ પહેલા

Dipanshi Patel 2 વર્ષ પહેલા

Darshanamehul 2 વર્ષ પહેલા

Mer Ashish 2 વર્ષ પહેલા

Urvisha Virani 2 વર્ષ પહેલા

Ketul Patel 2 વર્ષ પહેલા

Manoj Joshi 2 વર્ષ પહેલા

Awesom...

Megha Psrekh 2 વર્ષ પહેલા

ketuk patel 2 વર્ષ પહેલા

Trupti Dedhia 2 વર્ષ પહેલા

Hitanshi Shah 2 વર્ષ પહેલા

Mer Mehul 2 વર્ષ પહેલા

Kunal Bhatt 2 વર્ષ પહેલા

Heena 2 વર્ષ પહેલા

Saiju 2 વર્ષ પહેલા

Vishal Gosar 2 વર્ષ પહેલા

Vishakha Chaudhari 2 વર્ષ પહેલા

Bhavesh Tejani 2 વર્ષ પહેલા

Dhvani Patel 2 વર્ષ પહેલા

Narendra patel 2 વર્ષ પહેલા

Alpesh Barot 2 વર્ષ પહેલા

Prem Rathod 2 વર્ષ પહેલા

gopal 2 વર્ષ પહેલા

Nikita Jagani 2 વર્ષ પહેલા

Mayur Vasoya 2 વર્ષ પહેલા

Milhaj Vohra 2 વર્ષ પહેલા

Arun Sakariya 2 વર્ષ પહેલા

Hina 2 વર્ષ પહેલા

Gopi Patel 2 વર્ષ પહેલા

Saroj Bhagat 2 વર્ષ પહેલા

Gaurav Rajpara 2 વર્ષ પહેલા

Hary 2 વર્ષ પહેલા

Mona Fulbaria 2 વર્ષ પહેલા

Khushi Bhinde 2 વર્ષ પહેલા

radhika rathod 2 વર્ષ પહેલા

Umang 2 વર્ષ પહેલા

Devang Shah 2 વર્ષ પહેલા

Aneri Patel 2 વર્ષ પહેલા

Purnima 2 વર્ષ પહેલા

shailesh ramani 2 વર્ષ પહેલા

kag 2 વર્ષ પહેલા

Rupesh Gokani 3 વર્ષ પહેલા

Geeta Chauhan 3 વર્ષ પહેલા

Priya Baraiya 3 વર્ષ પહેલા

Patel Bharat 3 વર્ષ પહેલા

Drashti Kansara 3 વર્ષ પહેલા

Mj Makwana Jigar 3 વર્ષ પહેલા

Bhut Nirav 3 વર્ષ પહેલા

Venisa Christian 3 વર્ષ પહેલા

Virajgiri Gosai 3 વર્ષ પહેલા

Punit Shrotriya 3 વર્ષ પહેલા

Payal Jariwala 3 વર્ષ પહેલા

Narendra Rathod 3 વર્ષ પહેલા

Bharat Kaneria 3 વર્ષ પહેલા

Sandip 3 વર્ષ પહેલા

Hardik Desai 3 વર્ષ પહેલા

Payal 3 વર્ષ પહેલા

Siddik Amin 3 વર્ષ પહેલા

Hema Shah 3 વર્ષ પહેલા

nihi honey 3 વર્ષ પહેલા

Ghanshyam hirani 3 વર્ષ પહેલા

Rajni Dhami 3 વર્ષ પહેલા

Kashmira Jadeja 3 વર્ષ પહેલા

Jayesh Shah 3 વર્ષ પહેલા

Ruchi 3 વર્ષ પહેલા

Ekta 3 વર્ષ પહેલા

Mohit Kundalia 3 વર્ષ પહેલા

Jogesh Purohit 3 વર્ષ પહેલા

Dharmesh 3 વર્ષ પહેલા

Vijay arvadia 3 વર્ષ પહેલા

Harsha 3 વર્ષ પહેલા

Manish Patadia 3 વર્ષ પહેલા

komal sadrani 3 વર્ષ પહેલા

Ruchi Bansal Agrawal 3 વર્ષ પહેલા

Pradip 3 વર્ષ પહેલા

Yogesh 3 વર્ષ પહેલા

Tanu 3 વર્ષ પહેલા

A.p. Zalariya 3 વર્ષ પહેલા

Archana Bhatt Patel 3 વર્ષ પહેલા

Prashil Kapadiya 3 વર્ષ પહેલા

Jinal Gandhi 3 વર્ષ પહેલા

Soni Ruchi 3 વર્ષ પહેલા

Vasundhara Bhatt 3 વર્ષ પહેલા

Kalpana Thakkar 3 વર્ષ પહેલા

Jitendra Patel 3 વર્ષ પહેલા

naresh 3 વર્ષ પહેલા

Bhaveshkumar K Chudasama 3 વર્ષ પહેલા

Harnesh Modi 3 વર્ષ પહેલા

Komal 3 વર્ષ પહેલા

Dikshit Panchal 3 વર્ષ પહેલા

mukesh 3 વર્ષ પહેલા

Kano Vaghasiya 3 વર્ષ પહેલા

Grishma Thakkar 3 વર્ષ પહેલા

Jagruti Chamdiya 3 વર્ષ પહેલા

Archi Modi 3 વર્ષ પહેલા

Lata Patel 3 વર્ષ પહેલા

khushi Joshi 3 વર્ષ પહેલા

Aarti 3 વર્ષ પહેલા

i

TR Gokani Rupesh 3 વર્ષ પહેલા

Sneha Patel 3 વર્ષ પહેલા

Samira Patel 3 વર્ષ પહેલા

Geet Patel 3 વર્ષ પહેલા

Jyoti 3 વર્ષ પહેલા

Anjal 3 વર્ષ પહેલા

anil 3 વર્ષ પહેલા

Cuty Avani 3 વર્ષ પહેલા

Vinal chheda 3 વર્ષ પહેલા

Purani Nirmal 3 વર્ષ પહેલા

Pratik Modh 3 વર્ષ પહેલા

Mohit Kikani 3 વર્ષ પહેલા

nice book

Sweetu 3 વર્ષ પહેલા

Gor Dimpal Manish 3 વર્ષ પહેલા

Heena Suchak 3 વર્ષ પહેલા

meghna mehta 3 વર્ષ પહેલા

Dipi 3 વર્ષ પહેલા

Geeta Pandya 3 વર્ષ પહેલા

ami panchmatiya 3 વર્ષ પહેલા

Shobha Kishor Mistry 3 વર્ષ પહેલા

urvi 3 વર્ષ પહેલા

Milan Vaja 3 વર્ષ પહેલા

Er Himanshu Kanthariya 3 વર્ષ પહેલા

Ami Desai 3 વર્ષ પહેલા

Viral Bulsara 3 વર્ષ પહેલા

Gautam Vavaiya 3 વર્ષ પહેલા

Bharti 3 વર્ષ પહેલા

Bhairavi 3 વર્ષ પહેલા

Deboshree Majumdar 3 વર્ષ પહેલા

Nice....

Trupti Patel 3 વર્ષ પહેલા

Aakriti 3 વર્ષ પહેલા

Geeta Chauhan 3 વર્ષ પહેલા

Sneha Cutlarywala 3 વર્ષ પહેલા

Asha Gokani 3 વર્ષ પહેલા

payal kotwal 3 વર્ષ પહેલા

MANSI HARDIK PANCHAL 3 વર્ષ પહેલા

vedant shukla 3 વર્ષ પહેલા

Chintan Gajera 3 વર્ષ પહેલા

Wait for next part with excellent varnan of this koyal

Pinal Shah 3 વર્ષ પહેલા

Hardik Mehta 3 વર્ષ પહેલા

Hetvi Bhanushali 3 વર્ષ પહેલા

vishva mitr ni tapasya ne bhang karva menka nu aagman thayu...

kartik patel 3 વર્ષ પહેલા

Nikunj Dhanesha 3 વર્ષ પહેલા

mahesh 3 વર્ષ પહેલા

kalpesh 3 વર્ષ પહેલા

Nishita patel 3 વર્ષ પહેલા

Kirti 3 વર્ષ પહેલા

Bhavisha R. Gokani 3 વર્ષ પહેલા