લેખકનું નામ: Rupesh Gokani
સરેરાશ રેટિંગ: (364)
કોફી હાઉસ - પાર્ટ ૧

રેટ કરો અને રિવ્યુ આપો

Nandini 2 અઠવાડિયા પહેલા

Narendra Makwana 3 અઠવાડિયા પહેલા

અંશતઃ. ગોસાઇ ભરતવન 3 અઠવાડિયા પહેલા

Mittal 4 અઠવાડિયા પહેલા

Rahul 2 માસ પહેલા

Hemangi Nakum 2 માસ પહેલા

dhiren parmar 3 માસ પહેલા

delhaniya prakash 4 માસ પહેલા

Dipak S Rajgor આઝાદ 4 માસ પહેલા

Vaidehi 4 માસ પહેલા

Anita 6 માસ પહેલા

Dya Rajput 6 માસ પહેલા

Savanladani 8 માસ પહેલા

Anil Vaghela 8 માસ પહેલા

Karnelius Christian 9 માસ પહેલા

Shailesh Gohil 9 માસ પહેલા

App 9 માસ પહેલા

Mahendra Thakor 9 માસ પહેલા

Jyotindra Mehta 9 માસ પહેલા

Palak Chokshi 9 માસ પહેલા

Alopi 9 માસ પહેલા

Payal Mehta 9 માસ પહેલા

Kantilal 9 માસ પહેલા

Dipal Salavi 10 માસ પહેલા

chandni chudasama 10 માસ પહેલા

Mohamed Husen 10 માસ પહેલા

SAV 10 માસ પહેલા

Priya Desai 10 માસ પહેલા

Gita Kakadiya 11 માસ પહેલા

Chaudhary Alpesh 11 માસ પહેલા

Nisha Patel 12 માસ પહેલા

Riddhi Bhavesh Vasani 12 માસ પહેલા

Bhautik 1 વર્ષ પહેલા

Nirav 1 વર્ષ પહેલા

Paliwal Bhoomi 1 વર્ષ પહેલા

Falguni Vasava 1 વર્ષ પહેલા

Kirti Christian 3 વર્ષ પહેલા

Kelvin Chandani 1 વર્ષ પહેલા

Priya Mehta 1 વર્ષ પહેલા

Mansi 1 વર્ષ પહેલા

Jainam Shah 1 વર્ષ પહેલા

Nirav Chauhan 1 વર્ષ પહેલા

Akwod Shailesh 1 વર્ષ પહેલા

Karishma Desai 1 વર્ષ પહેલા

gohel sameer 1 વર્ષ પહેલા

Aanchal Verma 1 વર્ષ પહેલા

Black Hat 1 વર્ષ પહેલા

Rahul Chavda 1 વર્ષ પહેલા

Bharti 1 વર્ષ પહેલા

Nirali Rana 1 વર્ષ પહેલા

Monika Chavda 1 વર્ષ પહેલા

dipen solanki 1 વર્ષ પહેલા

Nipul Patel 1 વર્ષ પહેલા

Vivek 1 વર્ષ પહેલા

Arnit 1 વર્ષ પહેલા

Abhi 1 વર્ષ પહેલા

Namrata Kankotiya 1 વર્ષ પહેલા

Bhaumik Shah 1 વર્ષ પહેલા

Krupali Meghani 1 વર્ષ પહેલા

Mitesh Patel 1 વર્ષ પહેલા

Sodha Mirali 1 વર્ષ પહેલા

Amita Patel 1 વર્ષ પહેલા

Anal Bhatt 1 વર્ષ પહેલા

ASHVIN 1 વર્ષ પહેલા

Keep it up

Vipul Vaviya 1 વર્ષ પહેલા

Jignesh DM Prajapati 1 વર્ષ પહેલા

Mk Kamini 1 વર્ષ પહેલા

Umang Thakkar 1 વર્ષ પહેલા

vanrajsinh dodiya 1 વર્ષ પહેલા

PREM 1 વર્ષ પહેલા

time

Parth Mardiya 2 વર્ષ પહેલા

Jigisha 2 વર્ષ પહેલા

Arpita Patel 2 વર્ષ પહેલા

Vivek Patel 2 વર્ષ પહેલા

PMJ 2 વર્ષ પહેલા

Sagathiya sachin 2 વર્ષ પહેલા

Yogi Modi 2 વર્ષ પહેલા

Hansa Patel 2 વર્ષ પહેલા

Nimavat Kirit 2 વર્ષ પહેલા

Jinit Thakkar 2 વર્ષ પહેલા

shruti shah 2 વર્ષ પહેલા

Shruti Patel 2 વર્ષ પહેલા

Radhika Patel 2 વર્ષ પહેલા

rajesh patel 2 વર્ષ પહેલા

Deep Gheewala 2 વર્ષ પહેલા

Manoj Patel 2 વર્ષ પહેલા

Harshil 2 વર્ષ પહેલા

too good the way of story begins...

Prashant Pipariya 2 વર્ષ પહેલા

Ankur Gohil 2 વર્ષ પહેલા

Rakesh Joshi 2 વર્ષ પહેલા

Saima Shaikh 2 વર્ષ પહેલા

Ketki Jani 2 વર્ષ પહેલા

Dev Sota 2 વર્ષ પહેલા

Nimisha 2 વર્ષ પહેલા

Anu Dabhi 2 વર્ષ પહેલા

Panna Sejpal 2 વર્ષ પહેલા

Manisha Thobhani Jatania 2 વર્ષ પહેલા

Chintu 2 વર્ષ પહેલા

Mitesh Chaudhari 2 વર્ષ પહેલા

Dhara Dasalaniya 2 વર્ષ પહેલા

Raj Maharajwala 2 વર્ષ પહેલા

Manisha Gohel 2 વર્ષ પહેલા

Swati Jobanputra 2 વર્ષ પહેલા

Ashvini Ashvini 2 વર્ષ પહેલા

Purvi 2 વર્ષ પહેલા

Pratik Nayak 2 વર્ષ પહેલા

Rupen Patel 2 વર્ષ પહેલા

Rahul Vala 2 વર્ષ પહેલા

Haresh M Kotadiya 2 વર્ષ પહેલા

Krupali Tukadiya 2 વર્ષ પહેલા

DR KINJAL KAPADIYA 2 વર્ષ પહેલા

Manisha 2 વર્ષ પહેલા

Vraj Sheth 2 વર્ષ પહેલા

Ashish 2 વર્ષ પહેલા

Mohit Ghoghari 2 વર્ષ પહેલા

Pradip Prajapati 2 વર્ષ પહેલા

Urja Pathak 2 વર્ષ પહેલા

Jethwa Yogeash 2 વર્ષ પહેલા

Raksha Patel 2 વર્ષ પહેલા

Rohit Marvaniya 2 વર્ષ પહેલા

Rahul Bavaliya 2 વર્ષ પહેલા

mahi patel 2 વર્ષ પહેલા

Briz Khunt 2 વર્ષ પહેલા

Bindu 2 વર્ષ પહેલા

SHRADDHA 2 વર્ષ પહેલા

Ashik 2 વર્ષ પહેલા

Vishal Patel 2 વર્ષ પહેલા

Fukki 2 વર્ષ પહેલા

Beena Hirani 2 વર્ષ પહેલા

Bhaumik Bhatt 2 વર્ષ પહેલા

Vivek Patel 2 વર્ષ પહેલા

Naga Bhochiya 2 વર્ષ પહેલા

Janki 2 વર્ષ પહેલા

Anjali 2 વર્ષ પહેલા

harshesh patel 2 વર્ષ પહેલા

Anal Dhrangadhariya 2 વર્ષ પહેલા

gulam dinath 2 વર્ષ પહેલા

Nikki Shah 2 વર્ષ પહેલા

Dipen Barai 2 વર્ષ પહેલા

nihar talaviya 2 વર્ષ પહેલા

Nishita 2 વર્ષ પહેલા

Dhruvi Maniya 2 વર્ષ પહેલા

Vandana Dave 2 વર્ષ પહેલા

Bharti S Trivedi 2 વર્ષ પહેલા

yatri 2 વર્ષ પહેલા

Sailesh Solanki 2 વર્ષ પહેલા

Jaydip Rathod 2 વર્ષ પહેલા

Srujan hiral gaurang 2 વર્ષ પહેલા

Harsh Piprotar 2 વર્ષ પહેલા

Mihir M. Trivedi 2 વર્ષ પહેલા

jagruti rathod 2 વર્ષ પહેલા

jay rasadiya 2 વર્ષ પહેલા

radia jalpesh 2 વર્ષ પહેલા

megha gokani 2 વર્ષ પહેલા

Usha Dattani Dattani 2 વર્ષ પહેલા

Kalpana Parmar 2 વર્ષ પહેલા

Drashti Patel 2 વર્ષ પહેલા

Dr Smit Mehta 2 વર્ષ પહેલા

Ashwin Chauhan 2 વર્ષ પહેલા

Alpesh 2 વર્ષ પહેલા

Dipanshi Patel 2 વર્ષ પહેલા

Darshanamehul 2 વર્ષ પહેલા

Aryan 2 વર્ષ પહેલા

mita mehta 2 વર્ષ પહેલા

Mer Mehul 2 વર્ષ પહેલા

Shreyas Trivedi 2 વર્ષ પહેલા

Vishakha Chaudhari 2 વર્ષ પહેલા

Hetvi Shah 2 વર્ષ પહેલા

Kalpana Thakkar 2 વર્ષ પહેલા

Deepa Shah 2 વર્ષ પહેલા

Dhaval Patadiya 2 વર્ષ પહેલા

ketuk patel 2 વર્ષ પહેલા

Chudasama Meetrajsinh 2 વર્ષ પહેલા

Dhiren Thacker 2 વર્ષ પહેલા

aani aakhi navalkatha purchase ebook ma che jni kimat matr 20rs che...

Saiju 2 વર્ષ પહેલા

Dhvani Patel 2 વર્ષ પહેલા

Brinda Karanj Doshi 2 વર્ષ પહેલા

Trupti Dedhia 2 વર્ષ પહેલા

Nirali Dobariya 2 વર્ષ પહેલા

Heena 2 વર્ષ પહેલા

Bhavesh Tejani 2 વર્ષ પહેલા

Hitanshi Shah 2 વર્ષ પહેલા

Kunal Bhatt 2 વર્ષ પહેલા

Vishal Gosar 2 વર્ષ પહેલા

Manoj Joshi 2 વર્ષ પહેલા

awesom starting.....

jagruti solanki 2 વર્ષ પહેલા

Ashish 2 વર્ષ પહેલા

Yash 2 વર્ષ પહેલા

Nimesh Shukla 2 વર્ષ પહેલા

Alpesh Barot 2 વર્ષ પહેલા

Utsav Dave 2 વર્ષ પહેલા

Rashida Doctor 2 વર્ષ પહેલા

gopal 2 વર્ષ પહેલા

Nikita Jagani 2 વર્ષ પહેલા

Mayur Vasoya 2 વર્ષ પહેલા

Virajgiri Gosai 3 વર્ષ પહેલા

Milhaj Vohra 2 વર્ષ પહેલા

Arun Sakariya 2 વર્ષ પહેલા

Hina 2 વર્ષ પહેલા

Saroj Bhagat 2 વર્ષ પહેલા

Gopi Patel 2 વર્ષ પહેલા

Gaurav Rajpara 2 વર્ષ પહેલા

Jkm 2 વર્ષ પહેલા

Hary 2 વર્ષ પહેલા

Khushi Bhinde 2 વર્ષ પહેલા

radhika rathod 2 વર્ષ પહેલા

Nisha Degama 2 વર્ષ પહેલા

Umang 2 વર્ષ પહેલા

Devang Shah 2 વર્ષ પહેલા

Praful 2 વર્ષ પહેલા

Naeelgani 2 વર્ષ પહેલા

Chandresh Patel 2 વર્ષ પહેલા

Deep Kanpariya 2 વર્ષ પહેલા

Purnima 2 વર્ષ પહેલા

shailesh ramani 2 વર્ષ પહેલા

kag 2 વર્ષ પહેલા

Viraj 2 વર્ષ પહેલા

Rupal Bambhaniya 2 વર્ષ પહેલા

Sanjay Bodar 3 વર્ષ પહેલા

Rupesh Gokani 3 વર્ષ પહેલા

Geeta Chauhan 3 વર્ષ પહેલા

Brijesh prajapati 3 વર્ષ પહેલા

Priya Baraiya 3 વર્ષ પહેલા

Patel Bharat 3 વર્ષ પહેલા

Riddhi Patel 3 વર્ષ પહેલા

Drashti Kansara 3 વર્ષ પહેલા

Mehul Dangar 3 વર્ષ પહેલા

Jaydip Sojitra 3 વર્ષ પહેલા

Mj Makwana Jigar 3 વર્ષ પહેલા

Bhut Nirav 3 વર્ષ પહેલા

Kerai Dipi 3 વર્ષ પહેલા

Venisa Christian 3 વર્ષ પહેલા

Bela Savla 3 વર્ષ પહેલા

Punit Shrotriya 3 વર્ષ પહેલા

Payal Jariwala 3 વર્ષ પહેલા

Bharat Kaneria 3 વર્ષ પહેલા

Bhakti 3 વર્ષ પહેલા

Sandip 3 વર્ષ પહેલા

Vivek Sonani 3 વર્ષ પહેલા

best

Payal 3 વર્ષ પહેલા

Siddik Amin 3 વર્ષ પહેલા

Hema Shah 3 વર્ષ પહેલા

nihi honey 3 વર્ષ પહેલા

Ghanshyam hirani 3 વર્ષ પહેલા

Rajni Dhami 3 વર્ષ પહેલા

Kashmira Jadeja 3 વર્ષ પહેલા

Prakash Vasava 3 વર્ષ પહેલા

Ruchi 3 વર્ષ પહેલા

Ekta 3 વર્ષ પહેલા

Mohit Kundalia 3 વર્ષ પહેલા

Jogesh Purohit 3 વર્ષ પહેલા

Dharmesh 3 વર્ષ પહેલા

Vijay arvadia 3 વર્ષ પહેલા

best try good sar aagad vanchi have good khubj saras

Bhumika Mungra 3 વર્ષ પહેલા

Harsha 3 વર્ષ પહેલા

Smaily patel 3 વર્ષ પહેલા

Alpa Shah 3 વર્ષ પહેલા

Manish Patadia 3 વર્ષ પહેલા

komal sadrani 3 વર્ષ પહેલા

Ruchi Bansal Agrawal 3 વર્ષ પહેલા

Pradip 3 વર્ષ પહેલા

Yogesh 3 વર્ષ પહેલા

Tanu 3 વર્ષ પહેલા

A.p. Zalariya 3 વર્ષ પહેલા

Disha shah 3 વર્ષ પહેલા

Ashwin Patel 3 વર્ષ પહેલા

Vishal Naika 3 વર્ષ પહેલા

Archana Bhatt Patel 3 વર્ષ પહેલા

Kanzariya Ashok 3 વર્ષ પહેલા

Prashil Kapadiya 3 વર્ષ પહેલા

Kinjal Patel 3 વર્ષ પહેલા

Soni Ruchi 3 વર્ષ પહેલા

Chandra 3 વર્ષ પહેલા

naresh 3 વર્ષ પહેલા

Khyati Kava 3 વર્ષ પહેલા

Radhika Patel 3 વર્ષ પહેલા

Jitendra Patel 3 વર્ષ પહેલા

mukesh 3 વર્ષ પહેલા

jay bhadja 3 વર્ષ પહેલા

Grishma Thakkar 3 વર્ષ પહેલા

Kano Vaghasiya 3 વર્ષ પહેલા

Jagruti Chamdiya 3 વર્ષ પહેલા

Vishakha 3 વર્ષ પહેલા

Archi Modi 3 વર્ષ પહેલા

Vasundhara Bhatt 3 વર્ષ પહેલા

khushi Joshi 3 વર્ષ પહેલા

TR Gokani Rupesh 3 વર્ષ પહેલા

Ankita Amit Modi 3 વર્ષ પહેલા

Samira Patel 3 વર્ષ પહેલા

Geet Patel 3 વર્ષ પહેલા

anil 3 વર્ષ પહેલા

Minesh Patel 3 વર્ષ પહેલા

Purani Nirmal 3 વર્ષ પહેલા

Patel Swapneel 3 વર્ષ પહેલા

Hardik Mehta 3 વર્ષ પહેલા

hinaya 3 વર્ષ પહેલા

Priyanka Patel 3 વર્ષ પહેલા

Dipi 3 વર્ષ પહેલા

Patel Vikas 3 વર્ષ પહેલા

Bhavik Tapadiya 3 વર્ષ પહેલા

neha rathod 3 વર્ષ પહેલા

PANKAJ GAMOT 3 વર્ષ પહેલા

Pushpa Jani 3 વર્ષ પહેલા

Viral Bulsara 3 વર્ષ પહેલા

Bhavisha R. Gokani 3 વર્ષ પહેલા

kalpana joshi 3 વર્ષ પહેલા

Sonu Mohmad 3 વર્ષ પહેલા

Mehul Soni 3 વર્ષ પહેલા

Aneri 3 વર્ષ પહેલા

Poorvi Patel 3 વર્ષ પહેલા

Sneha Cutlarywala 3 વર્ષ પહેલા

Dipesh Patel 3 વર્ષ પહેલા

Kalp 3 વર્ષ પહેલા

MANSI HARDIK PANCHAL 3 વર્ષ પહેલા

Tanvi 3 વર્ષ પહેલા

Er Himanshu Kanthariya 3 વર્ષ પહેલા

kalpesh 3 વર્ષ પહેલા

Gor Dimpal Manish 3 વર્ષ પહેલા

Jinal Gandhi 3 વર્ષ પહેલા

Sneha Patel 3 વર્ષ પહેલા

Piyush Kajavadara 3 વર્ષ પહેલા

Kirti Trambadiya 3 વર્ષ પહેલા

Charmi Mamania 3 વર્ષ પહેલા

good and interesting start of story.

Shreya Buha 3 વર્ષ પહેલા

Pal 3 વર્ષ પહેલા

Jagruti Vakil 3 વર્ષ પહેલા

Sudhir Thakrar 3 વર્ષ પહેલા

Nishita patel 3 વર્ષ પહેલા

Hetvi Bhanushali 3 વર્ષ પહેલા

Sultan Singh 3 વર્ષ પહેલા

meghna mehta 3 વર્ષ પહેલા

payal kotwal 3 વર્ષ પહેલા

Hemadesai 3 વર્ષ પહેલા

Ashish Vadadoria 3 વર્ષ પહેલા

Narendra patel 3 વર્ષ પહેલા

gud starting

Ishita Shah 3 વર્ષ પહેલા

Varsha Girish Kania 3 વર્ષ પહેલા

Geeta Chauhan 3 વર્ષ પહેલા

urvi 3 વર્ષ પહેલા

Bhatti Naishadh 3 વર્ષ પહેલા

Deboshree Majumdar 3 વર્ષ પહેલા

Good starting....keep it up...

Rocky 3 વર્ષ પહેલા

Chetan Gajjar 3 વર્ષ પહેલા

Pråjåpåti Kåålu 3 વર્ષ પહેલા

Heena Suchak 3 વર્ષ પહેલા

vedant shukla 3 વર્ષ પહેલા

Milan Vaja 3 વર્ષ પહેલા

Ami Desai 3 વર્ષ પહેલા

Trivedi Vaidehi 3 વર્ષ પહેલા

Anjal 3 વર્ષ પહેલા

Bhairavi 3 વર્ષ પહેલા

Praveen Pithadiya 3 વર્ષ પહેલા

Asha Gokani 3 વર્ષ પહેલા

Krutii 3 વર્ષ પહેલા

Chintan Gajera 3 વર્ષ પહેલા

varta jamse aevu dekhai rahyu che aa bhag parthi

Palak Shah 3 વર્ષ પહેલા

Gautam Vavaiya 3 વર્ષ પહેલા

kartik patel 3 વર્ષ પહેલા

Bhaveshkumar K Chudasama 3 વર્ષ પહેલા

Bhagwati I Panchmatiya 3 વર્ષ પહેલા

ami panchmatiya 3 વર્ષ પહેલા

Pinal Shah 3 વર્ષ પહેલા

Ravi Rajyaguru 3 વર્ષ પહેલા

Mast

Sonu 3 વર્ષ પહેલા