લેખકનું નામ: Jitesh Donga
સરેરાશ રેટિંગ: (49)
લાઈફ: એક અનંત અલ્ગોરીધમ!

રેટ કરો અને રિવ્યુ આપો

Namrata Patel 2 અઠવાડિયા પહેલા

Dhruval Talsaniya 8 માસ પહેલા

Akash Patel 10 માસ પહેલા

heena 1 વર્ષ પહેલા

Ripal Gandhi 1 વર્ષ પહેલા