૨) “કબજીયાતનો ક” Suresh Trivedi દ્વારા આરોગ્ય માં ગુજરાતી પીડીએફ

૨) “કબજીયાતનો ક”

Suresh Trivedi Verified icon દ્વારા ગુજરાતી આરોગ્ય

માણસ પાસે ગમે તેટલી દોલત, એશોઆરામ, માન-અકરામ, હોદ્દો, સત્તા અને પ્રતિષ્ઠા હોય પણ જો તેની તંદુરસ્તી સારી ના હોય, તો તેને બાકીનું બધું વ્યર્થ લાગે છે અને તેમાંના એક પણ કહેવાતા સુખની ચીજનો આનંદ તે લઇ શકતો નથી. આથી ...વધુ વાંચો