રા'ના રખોપા કરનાર KRISHNAKUMARSINHJI GOHIL દ્વારા રોમાંચક માં ગુજરાતી પીડીએફ

રા'ના રખોપા કરનાર

KRISHNAKUMARSINHJI GOHIL દ્વારા ગુજરાતી રોમાંચક

દેવાયત બોદર -કાઠીયાવાડ નું સાચું ખમીર ઈ.સ. ૧૦૧૦નાં સમયમાં જુનાગઢ રાજ્ય ઉપર રા'ડિયાસનું શાસન તપતું હતું ત્યારે સોલંકીઓએ દગાથી રા'ડિયાસની સેનાને હરાવી રાજાની હત્યા કરી હતી. પરંતુ કુળદપિ રા'નવઘણને બોડીદરના જ આહીર દેવાયત બોદરનાં ઘરે પહોંચાડવામાં આવ્યો હતો. બાર ...વધુ વાંચો


બીજા રસપ્રદ વિકલ્પો

-->