ગુજ્જુઓના એકવીહ લખણો... rajesh parmar દ્વારા કંઈપણ માં ગુજરાતી પીડીએફ

ગુજ્જુઓના એકવીહ લખણો...

rajesh parmar દ્વારા ગુજરાતી કંઈપણ

૧. બે ગુજરાતીઓ જયારે પણ ભેગા થાય ત્યારે ગુજરાતીના બદલે ના આવડતી હોય એવી હિંદી અને અંગ્રજીને મિક્ષ કરીને વાત કરશે અને આનું કારણ પૂછો તો કહે કે ભાઇ આજકાલ તો ઇંગ્લીશનો જમાનો છે બોસ! ૨. જયાં ન પહોંચે ...વધુ વાંચો


બીજા રસપ્રદ વિકલ્પો

-->