ગર્ભથી ગૃહ સુધી ભાગ - ૧ નિસર્ગ ઠાકર દ્વારા હૉરર વાર્તાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

ગર્ભથી ગૃહ સુધી ભાગ - ૧

નિસર્ગ ઠાકર દ્વારા ગુજરાતી હૉરર વાર્તાઓ

અમદાવાદથી રાજકોટ નોકરીની શોધમાં ભટકીને સ્થાયી થવામાં મને જાજો સમય નહોતો થયો. અહીંયા આ ભાડાના મકાનમાં રહેવા આવતા પહેલા ૨ દિવસ હોટેલ માં રોકાવું પડ્યું અને ત્યાં તપાસ કરતાં ત્યાંથી મને એક નંબર મળ્યો. જે મકાન લે વેચનું કામ ...વધુ વાંચો

બીજા રસપ્રદ વિકલ્પો