તનિયો, નરેશ અને મામલતદાર કશુંક દ્વારા લઘુકથા માં ગુજરાતી પીડીએફ

તનિયો, નરેશ અને મામલતદાર

કશુંક દ્વારા ગુજરાતી લઘુકથા

એક વખત હું ને દોસ્તાર તનું બન્ને સરકારી કાગળીયા કરાવવા વાવ ગયેલાં. આખા દિવસના અંતે તનુંએ નિસાસો નાખીને મને કહે ; મામલતદાર સહી સિક્કા કરી આપતો નથી- પૈસા માગે છે એની આ અત્યંત કઠીન કાર્યનાં !' ...વધુ વાંચો