હસતા નહીં હો! - ભાગ ૧ શબ્દ શબ્દનો સર્જનહાર દ્વારા હાસ્ય કથાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

હસતા નહીં હો! - ભાગ ૧

શબ્દ શબ્દનો સર્જનહાર દ્વારા ગુજરાતી હાસ્ય કથાઓ

શીર્ષક:શરદી મારી બહેનપણીજોકે આમ તો મને કોઈ બહુ કે થોડું કંઈપણ પૂછતું જ નથી પરંતુ કોઈનો મગજ ફરી જાય ને મને એવું પૂછી બેસે કે ,"તમારી બહેનપણી કેવી હોવી જોઈએ?" તો હું કહું કે મારે તો જૂની,જાણીતી એક શાશ્વત ...વધુ વાંચો