એક એવો પ્રેમ જેની કોઈ મંઝીલ નથી..... Rohini Raahi Rajput દ્વારા પ્રેમ કથાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

એક એવો પ્રેમ જેની કોઈ મંઝીલ નથી.....

Rohini Raahi Rajput દ્વારા ગુજરાતી પ્રેમ કથાઓ

એક એવો પ્રેમ જેની કોઈ મંઝીલ નથી..... એક એવો સમય, એક એવા દિવસો, જ્યાં એક સામાન્ય કન્યા જીવતી તો હતી પણ કોઈ લક્ષ્ય નહિ, લક્ષ્ય હતું તો એક જ - પિતાના વિશ્વાસને ...વધુ વાંચો