એક પગલુ સ્વછ્તા તરફ Mr Dr દ્વારા પ્રેરક કથા માં ગુજરાતી પીડીએફ

એક પગલુ સ્વછ્તા તરફ

Mr Dr દ્વારા ગુજરાતી પ્રેરક કથા

બાળપણની મારી નિશાળના એક દરવાજા પર લખેલુ મે હંમેશા વાંચ્યુ છે “જ્યાં સ્વચ્છતા ત્યાં પ્રભુતા.” દરરોજ નિશાળનું એ વિશાળ મેદાન સાફ કરતા અને સમજતા કે હવે સંપુર્ણ સ્વચ્છતા છે. આજ જ્યારે ગામડાથી દુર શહેરમાં જઈ આ દુનિયાને જોઈ-જાણી-સમજી-અનુભવી ત્યારે ...વધુ વાંચો