કબૂતરખાના... DINESHKUMAR PARMAR દ્વારા પ્રેરક કથા માં ગુજરાતી પીડીએફ

કબૂતરખાના...

DINESHKUMAR PARMAR દ્વારા ગુજરાતી પ્રેરક કથા

કબુતરખાના……..દિનેશપરમાર-----------------------------------------------------------------------------------સદીઓથી એમાં ને એમાં સપડાયો છુ ,ઇચ્છાઓ ના ભારામાંથી નીકળવું છે.કોઇ મમતાના માળાબાજુ ખેંચ્યા ના કર ,મારે તારા-મારા માંથી નીકળવું છે. -હરજીવન દાફડા___________________________________________________ હાલ ...વધુ વાંચો