દેવત્વ - 11 Rajendra Solanki દ્વારા નવલકથા પ્રકરણ માં ગુજરાતી પીડીએફ

દેવત્વ - 11

Rajendra Solanki Verified icon દ્વારા ગુજરાતી નવલકથા પ્રકરણ

દેવત્વ,ભાગ-11--------------------- દસમાં ભાગમાં જોયું કે.દયા મધુને મારીબહાર ધકેલે છે.ત્યાં સામે દેવલબા હસતાઉભા હોય છે.અને પ્રકરણ ના અંતમાં ભગોદોડીને માધવસિંહને કહે છે "બાપુ બહારપોલીસની જીપ આવી છે.આપની પુચ્છાકરેછે..................હવે આગળ...........અને આપ સૌ મારી આ નોવેલ વાંચી નેમને પ્રોત્સાહિત કરો છો ...વધુ વાંચો