લવ મેરેજ - 21 Author Mahebub Sonaliya દ્વારા નવલકથા પ્રકરણ માં ગુજરાતી પીડીએફ

લવ મેરેજ - 21

Author Mahebub Sonaliya Verified icon દ્વારા ગુજરાતી નવલકથા પ્રકરણ

"શોધો તે હરામખોરોને" ફોન પર ગાળો ભાંડતો અમીત વાઘેલા બોલ્યો."શહેરના ખૂણે-ખૂણે શોધો. સાલાઓને, ......., ......., ઈશ્વર યાદ ન અપાવી દઉં તો મારું નામ આ બદલી નાખજો." અમીત વાઘેલા સયંમની સાથે વિવેક પણ ભૂલી ગયો હતો.પોતાના નીચલા કર્મચારીઓ પર ગાળોનો ...વધુ વાંચો