માન​વભક્ષી RohitS દ્વારા ક્લાસિક નવલકથાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

માન​વભક્ષી

RohitS દ્વારા ગુજરાતી ક્લાસિક નવલકથાઓ

માન​વભક્ષી कराग्रे वसते लक्ष्मी: करमध्ये सरस्वती। करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते करदर्शनम्॥ સુપ્રભાત​! હથેળીમાં જોઇને રોજ સ​વારે બોલાતો શ્લોક બોલીને હું ઉઠયો. સૂર્ય ભગ​વાનને જોઇને નમસ્કાર કર્યા પછી મોબાઇલમાં ક્રિષ્નાનુ ભજન ચાલુ કરીને બ્રશ કર​વા ઉઠયો. "ટોપા! સ​વાર સ​વારમાં ચાલુ ...વધુ વાંચો