હિમાલયની પૃષ્ઠભૂમિ - કુદરતી સંગીતનો લયબદ્ધ લીસોટો એટલે જિમ કોર્બેટ નેશનલ પાર્ક Kaushik Ghelani (આરણ્યક) દ્વારા પ્રવાસ વર્ણન માં ગુજરાતી પીડીએફ

હિમાલયની પૃષ્ઠભૂમિ - કુદરતી સંગીતનો લયબદ્ધ લીસોટો એટલે જિમ કોર્બેટ નેશનલ પાર્ક

Kaushik Ghelani (આરણ્યક) દ્વારા ગુજરાતી પ્રવાસ વર્ણન

આખા દિવસની મુસાફરી પછી એક એવા વિસ્તારમાં પ્રવેશ્યા જ્યાં પ્રકૃતિએ મારું સ્વાગત એક અલગ પ્રકારના સંગીતથી કર્યું. કોઇપણને પોતાના મોહપાશમાં જકડી લેવા સમર્થ એવી પ્રકૃતિ, પક્ષીઓના કલરવ અને મંદમંદ વહેતી કોસી નદીના પાણીનો રવ લયબદ્ધ રીતે મને હિમાલયના પાલવમાં ...વધુ વાંચો