બ્લેક હોલ (ભાગ-૪) Jigar Sagar દ્વારા મેગેઝિન માં ગુજરાતી પીડીએફ

બ્લેક હોલ (ભાગ-૪)

Jigar Sagar દ્વારા ગુજરાતી મેગેઝિન

બ્લેક હોલ (ભાગ-૪) બ્લેક હોલ સ્પેસટાઇમને લગભગ અનંત સુધી મરોડી નાંખે છે. તો પછી સહજ પ્રશ્ન થાય કે અનંત સુધી મરોડાયેલા સ્પેસટાઇમની અંદર અર્થાત બ્લેક હોલની અંદર શું હશે? ત્યાં શું અનુભવાતું હશે? માની લો કે વિજ્ઞાનના નામે ...વધુ વાંચો