કેનવાસમાં મઢેલી રંગોળી એટલે કેરી ઑન કેસર - ફિલ્મ રીવ્યુ Hardik Solanki દ્વારા ફિલ્મ સમીક્ષાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

કેનવાસમાં મઢેલી રંગોળી એટલે કેરી ઑન કેસર - ફિલ્મ રીવ્યુ

Hardik Solanki દ્વારા ગુજરાતી ફિલ્મ સમીક્ષાઓ

Shyamji and Kesar Patel, a traditional Gujarati elderly childless couple live in a small town in Gujarat. A fashion designer based in Paris, Annie comes across Kesar's artistic work and makes arrangement to learn the art from her. However, ...વધુ વાંચો