Gujarati Thought status by S.K. Patel on 15-Jul-2020 03:55pm

વરસાદ માટે ધરતીપુત્રો બહુ જ આતુર હતા
પણ હવે એ જ ખેડૂતો વરસાદ ને હાથ જોડે છે.....

read more

વધુ જુઓ   ગુજરાતી વિચાર સ્ટેટ્સ | ગુજરાતી જોક્સ