ગુજરાતી કવિતા, સુવિચાર અથવા બ્લોગ, ગુજરાતી સોશિયલ નેટવર્ક, ચેટ કરો, શેર કરો

તને પામી લઉં એવી કોઈ તૃષ્ણા નથી મારે ,
બસ#આતુર છું
અનંત પ્રેમ ની ઝાંખી કરાવવા તને
" સૂર "

વધુ જુઓ   ગુજરાતી વિચાર સ્ટેટ્સ | ગુજરાતી જોક્સ