ગુજરાતી કવિતા, સુવિચાર અથવા બ્લોગ, ગુજરાતી સોશિયલ નેટવર્ક, ચેટ કરો, શેર કરો

JD The Reading Lover 3 અઠવાડિયા પહેલા

હા, કઈક કરીએ ને હવે આ કોરોનાનું.... 😂😂😂

JD The Reading Lover 3 અઠવાડિયા પહેલા

અરે કનુભાઈ, એમ કીધું હોત તોય સારું લાગે... આતો સીધું બડિયો લઈને થ્યું વાંહે... 😂😂😂😝😝😝

Krishna 3 અઠવાડિયા પહેલા

Teaching chodi n hve medical ma JD??? Wahhhhh 👌👌

SHILU PARMAR 3 અઠવાડિયા પહેલા

😁😀😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣

Kanu Bharwad 3 અઠવાડિયા પહેલા

Google replying ...agar pataa chale to hme bhi bata dena...

વધુ જુઓ   ગુજરાતી જોક્સ સ્ટેટ્સ | ગુજરાતી જોક્સ