ગુજરાતી કવિતા, સુવિચાર અથવા બ્લોગ, ગુજરાતી સોશિયલ નેટવર્ક, ચેટ કરો, શેર કરો

જન્નત મે પહૂચતે હી ખૂદા ને ઉસકે
રુહ કો સીને સે લગા લીયા
ઔર બોલે
પગલે મેને તૂજે જિન્દગી જીને
કે લીયે
જમીન

read more

વધુ જુઓ   ગુજરાતી શાયરી સ્ટેટ્સ | ગુજરાતી જોક્સ