ગુજરાતી કવિતા, સુવિચાર અથવા બ્લોગ, ગુજરાતી સોશિયલ નેટવર્ક, ચેટ કરો, શેર કરો

સેલ્સમેને ડિલરને ફોન કર્યો : શેઠ માલ ઑડર કરો..!
કોરોના આપડુ કાઈ નહિ બગાડી શકે,
આપડે 135 કરોડ છીએ.
રોજ ના1લાખ મરશે ત

read more

વધુ જુઓ   ગુજરાતી જોક્સ સ્ટેટ્સ | ગુજરાતી જોક્સ