Gujarati Story status by Jasmina Shah on 29-May-2020 10:57am

" અને મમતાની ગોદ ભરાઈ ગઈ...."

લગ્નને છ વર્ષ પૂરા થઇ ગયા હતા. હજી પણ મમતાની ગોદ ખાલી જ હતી. ઘણાં ડૉક્ટરોની સલાહ લીધી પ

read more

વધુ જુઓ   ગુજરાતી વાર્તા સ્ટેટ્સ | ગુજરાતી જોક્સ