Gujarati Story status by Nirali Akabari on 29-May-2020 09:06am

એક પક્ષી પહેલી વાર પોતાનો #માળો બનાવી રહ્યું હતું...રોજ માળો બનાવે ને રોજ નિષ્ફળ જ

read more

વધુ જુઓ   ગુજરાતી વાર્તા સ્ટેટ્સ | ગુજરાતી જોક્સ