Gujarati News status by CHIRAG on 28-May-2020 08:01pm

હું એમ તો નહીં કહું કે તમે મારી બુક વાંચો..
હું એમ જરૂર કહીશ.. તમે વાંચવાની શરૂવાત કરો..
તમેન ગમે તો વાંચો..

CHIRAG

read more
Anu 1 માસ પહેલા

Sari chhe .... read kari chhe me...keep it up

વધુ જુઓ   ગુજરાતી સમાચાર સ્ટેટ્સ | ગુજરાતી જોક્સ