Gujarati Book-Review status by Kerai Anand on 28-May-2020 12:29pm

સમાજમાંથી જેમ જેમ જૂના દુષણો આપમેળે કે કોઈ કારણથી નાશ પામતા જાય એમ નવા નવા દુષણ આવતા જાય છે.

નવી પેઢીએ દરેક દુષ

read more

વધુ જુઓ   ગુજરાતી પુસ્તક સમીક્ષા સ્ટેટ્સ | ગુજરાતી જોક્સ