Gujarati Questions status by Yogi on 28-May-2020 09:45am

આવી એક પલે મારા જીવનમાં તોફાન જગાવી ગઈ ,
એટલું ઓછું હતું તે જતાં જતાં મારા જીવન માં આગ
લગાવી ગઈ ...!

યોગી
read more

વધુ જુઓ   ગુજરાતી પ્રશ્નો સ્ટેટ્સ | ગુજરાતી જોક્સ