ગુજરાતી કવિતા, સુવિચાર અથવા બ્લોગ, ગુજરાતી સોશિયલ નેટવર્ક, ચેટ કરો, શેર કરો

ઠંડી ઠંડી રેતમાં
પડે ઊંડા ઊંડા પગલાં
પડું પ્રેમમાં તો લાગે
ઊડે રૂડાં રૂડાં હંસલા

read more

વધુ જુઓ   ગુજરાતી ગીત સ્ટેટ્સ | ગુજરાતી જોક્સ