Gujarati Thought status by Keval Jadav on 20-May-2020 11:53am

પતંગ છો તમે છતાં મન ફાવે તેમ નહીં ઉડવાનું
જેણે આકાશ દેખાડ્યું એ દોરા ની સાથે જ જીવવાનું
હોઈ જો પવન વધારે છતાં ક

read more

વધુ જુઓ   ગુજરાતી વિચાર સ્ટેટ્સ | ગુજરાતી જોક્સ