Gujarati Thought status by yesha on 20-May-2020 08:14am

જિંદગી એક પતંગ જેવી છે.
અને જીવવાની કળા એક દોર જેવી છે.
જિંદગી એવી જીવવી જોઈએ કે ગમે તેવો પવન આવે પણ જો દોર જોર થી

read more

વધુ જુઓ   ગુજરાતી વિચાર સ્ટેટ્સ | ગુજરાતી જોક્સ