Gujarati Folk status by Marut Adroja Patel on 10-May-2020 11:52am

દૂહો:

જનની સમ છાંય ન જડે,
સરગ બડો કમભાગ,
ઇક સરજન તા ઇશ્વરી,
દેખુ ના કોઇ દાગ.

~~~ જનની જેવી છાંયા

read more

વધુ જુઓ   ગુજરાતી લોક સંગીત સ્ટેટ્સ | ગુજરાતી જોક્સ