Gujarati Thought status by Reshma Kazi on 21-Apr-2020 05:42pm

#Abstract
ગણી લીધેલા દાખલાનો સાર જેટલી જલ્દી મળી જાય છે..
Reshma Kazi
તેટલી જલ્દી જીવાઇ ગ

read more

વધુ જુઓ   ગુજરાતી વિચાર સ્ટેટ્સ | ગુજરાતી જોક્સ