ગુજરાતી કવિતા, સુવિચાર અથવા બ્લોગ, ગુજરાતી સોશિયલ નેટવર્ક, ચેટ કરો, શેર કરો

#સાર

મળ્યો તુજ ને ત્યારે સાર મળી ગયો,
પરાખ્યાં પછી તમારો અણસાર મળી ગયો.

read more

વધુ જુઓ   ગુજરાતી રોમાંસ સ્ટેટ્સ | ગુજરાતી જોક્સ